Användarstöd och utbildningsmaterial för Ladok

Här hittar du utbildningsmaterial och lathundar för alla som ska använda Ladok, oberoende av roll.

stöd och support

​Behöver du hjälp när du arbetar i Ladok?

Skicka ditt ärende till ladok@adm.umu.se.

Marika Wahlberg
2022-12-19