Användarvillkor

Här hittar du information om hur Canvas bör användas samt vilka lagar och regler som styr användningen av lärplattformen.

Canvas är en digital lärmiljö och är vid Umeå universitet endast avsedd för utbildningsrelaterad verksamhet, primärt för genomförande av kurser på grund- och avancerad nivå (kurssajter). Det förekommer även andra typer av kurser i lärplattformen så som uppdragsutbildningar och internutbildning av olika slag i lärplattformen (projektsajter).

I samband med att du börjar använda Canvas förbinder du dig att följa de användarvillkor framtagna av leverantören och som finns för plattformen.

Canvas användarvillkor

Läs Canvas användarvillkor (på engelska)

Personuppgiftshantering

I Canvas förekommer viss personbunden information, till exempel namn, e-post m.m. som krävs för kontohantering.

Lärplattformen är precis som de flesta IT-tjänsterna vid lärosätet inte avsedd för sekretessbelagd information eller för behandling av känsliga och/eller integritetskänsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses uppgifter om: Ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Som användare av Canvas har du ett ansvar att inte ladda upp filer eller behandla information som strider mot detta.

Du hittar mer stöd om din användning i universitetets hantering av personuppgifter här i Aurora.

Läs mer om hantering av personuppgifter vid Umu.

Upphovsrätt och kopieringsskydd

Att lägga ut material i Canvas som är upphovsrättsligt skyddat innebär en spridning och kräver samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Det gäller även om Canvas genom lösenord begränsar tillgången till en grupp studenter. Detta innebär till exempel att man inte får scanna in och sprida upphovsrättsligt skyddat material via Canvas. Tillstånd krävs även för spridning i en liten grupp och om materialet ligger på lösenordsskyddade sidor.

Elektroniska anslagstavlor

Den person som publicerat material i Canvas är ytterst ansvarig för materialet. Exempel på material som avses kan vara inlägg på diskussionsforum, dokument, chatt eller fildelning. Detta material är allmänna handlingar och kan lämnas ut om någon begär (såvida det inte finns någon sekretessregel som hindrar).

Kursansvarig lärare har enligt Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor ansvar för att bevaka och vid behov ta bort material som anses oförenligt med denna lag eller Upphovsrättslagen.

Läs mer om Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Ellen Säll
2023-10-03