Cambro och Moodle är stängda

Lärplattformarna Cambro och Moodle har stängts och systemen är avvecklade. Kontakta Registratur och arkiv för åtkomst till det bevarandematerial som genererats från den automatiska arkiveringen.

Kontakt

Arkivfrågor:

Arkivarie Eva-Lisa Holmström eller Erik Thorsten

Allmänna frågor:

Biträdande föreståndare, UPL, Karl Idberger

Ellen Säll
2023-12-05