Institutionsadministratör i Canvas

Varje institution och enhet har möjligheten att utse institutionsadministratörer med utökad behörighet i Canvas. Institutionsadministratörer utses av prefekt eller chef på varje institution eller enhet.

Som anställd på Umeå universitet har du automatiskt ett användarkonto i Canvas och inloggningsbehörighet via ditt Umu-id. Med den behörigheten kan du administrera dina egna kurser samt skapa nya, ingen särskild ansökan behövs för det.

Rollen som institutionsadministratör i Canvas

Som institutionsadministratör får du administrationsrättighet till institutionens samtliga kurser utan att behöva registrera dig på varje enskild kurs. Det underlättar administration, översyn av kurser och enklare support inom din institution eller enhet.

Funktioner som kan vara aktuella för utökad behörighet i Canvas är, till exempel, studierektorer, studieadministratörer, IT-pedagoger eller liknande.

Det är prefekt eller chef på institution eller enhet som utser vem eller vilka som ska ha rollen och den utökade behörigheten. Prefekt eller chef beställer behörighetsutökningen via ett särskilt formulär i Servicedesk. Läs mer om beställning av utökad behörighet under rubriken Ansökan om behörighet. 

Regler för utökad användarbehörighet i Canvas

Som institutionsadministratör förbinder du dig att ta ansvar för att inte lämna ut användaruppgifter till någon annan eller lämna datorn obevakad när du är inloggad i Canvas. Information i Canvas som gäller enskilda individer ska hanteras med diskretion. Underlåtenhet att följa Regler för användning av Umeå universitets it-resurser kan medföra att rättigheterna till systemet dras in.

Regler för användning av Umeå universitets it-resurser

Användarbehörigheten ska sägas upp om din anställning upphör, du byter arbetsuppgifter eller om du av någon annan anledning inte längre behöver behörigheten.

Kursyta för institutionsadministratörer i Canvas

Du som fått i uppdrag att vara institutionsadministratör får en inbjudan till en kursyta i Canvas där du hittar material som ger dig viktig information, stöd och riktlinjer för din roll.

Ansökan om behörighet

Beställning för tillägg och borttag av utökad behörighet sker via Servicedesk (välj Canvas i rullisten). Notera att även borttag av utökad behörighet, när en person slutat eller bytt arbetsuppgifter, av säkerhetsskäl ska skickas via formuläret i Servicedesk.

Du som är prefekt eller chef skapar ett ärende till Servicedesk. Du kan bara ansöka om utökad behörighet för en person åt gången. Skapa ett nytt ärende till Servicedesk med kategori Canvas med följande information:

  • Om det är en nybeställning eller borttagning av behörighet.
  • Vilken institution, enhet eller liknande som beställningen avser.
  • Vem beställningen gäller - för- och efternamn samt Umu-id.

Ansökan om behörighet i Servicedesk

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Ellen Säll
2023-10-03