Tillgänglighetsredogörelse för Canvas

Umeå universitet vill att så många som möjligt ska kunna använda vår lärplattform. Denna redogörelse beskriver hur Canvas uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Redogörelsen innehåller också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet i Canvas

Canvas är en kommersiell produkt, designad och utvecklad i enlighet med den internationellt erkända standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Canvas är delvis förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Delvis förenlig på grund av de brister som beskrivs i avsnitten nedan.

Redogörelsen uppdaterades den 10 juni 2021.

Detaljerad information om systemleverantörens arbete kring att förbättra tillgänglighet (på engelska)

Innehåll som inte är tillgängligt

Myndigheten för digital förvaltning har 142 riktlinjer för webbplatser i offentlig service, som bygger på  standarden WCAG. Det är dessa riktlinjer vi jämfört Canvas mot.

Myndigheten för digital förvaltnings webbriktlinjer

Bristande förenlighet med lagkraven finns för:

Dokument

Det finns användargenererade dokument i lärplattformen (t.ex. PDF:er) som saknar taggning, alternativtexter har inte OCR-bearbetats efter inskanning och är inte är tillgänglighetsanpassade enligt riktlinje nr 88.

Video

Det finns videofilmer i lärplattformen som saknar undertexter eller som inte uppfyller de rekommendationer som finns för textning enligt riktlinje nr 117.

Det förekommer videofilmer i lärplattformen som saknar syntolkningsalternativ i enlighet med riktlinje nr 120.

Bilder, diagram & animationer

Vissa innehållsbärande bilder och diagram i lärplattformen saknar textalternativ eller är inte tillräckligt beskrivande i enlighet med riktlinje nr 115.

Länkar

Vissa användargenererade länkar i lärplattformen är inte tydligt beskrivna och tillgängliga enligt riktlinje nr 5.

Kontrast

Generellt kan det kan finnas avsnitt med bristande kontrast mellan text och bakgrund som inte är tillgängligt enligt riktlinje nr 126.

Layout, sidor & rubriker

Vissa sidor har identiska titlar, men olika innehåll och är därmed inte tillgängliga enligt riktlinje nr 29.

Visst användargenererat innehåll i lärplattformen (t.ex. sidor eller tabeller) är inte tillgängligt enligt riktlinje nr 61 avseende rubriker, ledtexter och etiketter.

Vissa sidtitlar är inte tillräckligt beskrivande i enlighet med riktlinje nr 135.

Hur vi har testat Canvas

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen och manuellt granskat ett urval kursrum i plattformen. Vi har också tagit del av systemleverantörens dokumentation om hur plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 3 juni 2021.

Hur rapporterar jag brister i Canvas tillgänglighet

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra Canvas tillgänglighet och åtgärda kända brister. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka in ett ärende via www.umu.se/servicedesk

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Gå till DIGG:s webbplats

Vad gör jag om jag inte kan använda delar av lärplattformen

Om du behöver något innehåll från Canvas som inte är tillgängligt för dig, och som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka in ett ärende via www.umu.se/servicedesk eller ring på 090-786 63 00.

Ellen Säll
2023-10-03