Utvecklingsprocess i Canvas

Canvas är en molntjänst där utveckling och drift av tjänsten sker av leverantören.

Utvecklingen av Canvas sker agilt med uppdateringar varje månad, och buggfixar varannan vecka. För dig som användare av tjänsten innebär det kontinuerliga förbättringar helt utan avbrott.

Ett bra sätt att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och förändringarna i Canvas eller projektet i helhet är att prenumerera på det interna nyhetsbrevet "Canvasaktuellt". Prenumerera eller ta del av tidigare nyhetsbrev under rubriken Nyhetsbrev Canvas.

Ta del av officiella "release notes" från leverantören. Viktigt att tänka på är att viss funktionalitet kanske inte är aktiverad i Canvas för Umeå universitet.

Synpunkter och förbättringsförslag

Har du idéer eller förslag på hur Canvas som digital lärmiljö kan utvecklas kan du själv föreslå åtgärder alternativt rösta på andras förslag i Canvas eget forum för önskemål. Ju fler röster, desto större chans att leverantören utvecklar just din idé.
Observera att du först behöver logga in med Umu-id innan du kan rösta eller lämna egna förslag

Har du övriga synpunkter eller frågor kan du skicka ett ärende till Servicedesk och beskriva ditt önskemål. Vi ser över vad som är möjligt att göra internt eller tar upp det med leverantören. Du får alltid återkoppling  på ditt ärende. Vi följer upp alla förslag och behov på olika sätt beroende på frågan.

Det är bra att känna till att önskemål och förbättringsförslag kan vara en långsam process då majoriteten av våra digitala lärmiljöer utvecklas av externa leverantörer. Nya förslag behöver vägas in i helhetsbilden från ett stort antal kunder. Det finns dock samordningsvinster via ett nätverk som heter SALSA. I det nätverket ingår alla svenska universitet och högskolor som har gått över till Canvas.

Ellen Säll
2023-10-03