Selma

Selma hanterar förslag på kurs- och utbildningsplaner, fastställda kurs- och utbildningsplaner och äldre kurs- och utbildningsplaner.

Logga in i Selma

Klicka här för att logga in i Selma

 

Stöd och support i Selma

Lathundar och tidsplan för Selma hittar du på Ladokgruppens Teamsyta, i kanalen Lathundar. 

Om du har frågor om Selma är du vällkommen att maila till selma@adm.umu.se

 

Utbildningsutbudet, som består av kurstillfällen, kurspaket och programtillfällen med tillhörande kurskoder och anmälningskoder, hanteras också i systemet. Informationen i Selma levererar uppgifter till utbildningskatalogen på universitetets hemsida, antagning.se, universityadmissions.se, studera.nu, NyA med mera.

Regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå

Regelverk - se under rubriken 'Utbildning på grund- och avancerad nivå'

Stöd i arbetet med utbildningsutbudet

På den här sidan finns det ett antal dokument och instruktioner för dig som arbetar med att lägga in utbudet av utbildningar i Selma.

Ställa in en utbildning

Enligt förvaltningslagen får ett gynnande myndighetsbeslut inte återkallas. Det betyder att en utbildning bara kan ställas in innan de sökande fått sina första antagningsbesked. Om du vill ställa in en kurs eller ett program ska du skicka ett meddelande till Antagningen och Selma genom att klicka på länken nedan.

Ställ in kurs eller program​

Administration i Selma

Du behöver en användarbehörighet för att arbeta i Selma. Du loggar sedan in i Selma via länken som du hittar under "Administration i Selma" på den här sidan. Där når du även kontaktuppgifter till Studentcentrum/Ladokgruppen om du vill få mer utbildning eller har frågor om Selma.

Behörighet och support i Selma

Skaffa eller ändra användarbehörighet i Selma

Nedan hittar du blanketter för behörighet gällande kurstillfälle/programtillfälle och kursplan/utbildningsplan.

Blanketterna kan skickas in utskrivna och signerade av prefekt eller motsvarande via internposten.

Du kan även skicka in blanketterna via e-post selma@adm.umu.se om de är digitalt signerade via eduSign av prefekt eller motsvarande.

Blankett kurstillfälle - programtillfälle

Blankett kursplan - utbildningsplan

Om du inte längre ska arbeta i Selma, vänligen meddela det till Studentcentrum/Ladokgruppen.

Utbildning och support

Önskar du en djupare utbildning i Selma? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Maria Bek
2024-02-14