Publicera utbildningsutbudet i Selma

Selma hanterar

  • förslag på kurs- och utbildningsplaner
  • fastställda kurs- och utbildningsplaner
  • äldre kurs- och utbildningsplaner.

Kurstillfällen, kurspaket och programtillfällen med tillhörande kurskoder och anmälningskoder hanteras också i systemet.

Informationen i Selma levererar uppgifter till umu.se, antagning.se, universityadmissions.se, studera.nu och NyA med mera.

Uppgifterna som läggs in i Selma ska följa Umeå universitets regler och riktlinjer.

Publiceras direkt på umu.se

Tänk på att så fort en kurs- eller utbildningsplan för en utbildning som har anmälningstillfällen för de terminer som visas på umu.se/utbildning har fastställts i Selma, skapas automatiskt en sida för kursen eller programmet i universitetets webbpubliceringssystem Episerver. Tidigt morgonen därpå publiceras utbildningen på umu.se/utbildning och blir därmed sökbar för interna och externa sökmotorer. Därför är det viktigt att berörda innehållsansvariga för umu.se/utbildning så snart som möjligt skapar innehåll för sidan samt för eventuella komplementsidor.

Regelverk:

  • Studieadministration på grund- och avancerad nivå
  • Utformning av kursplaner på grund- och avancerad nivå
  • Utbildningsplanemall vid Umeå universitet

Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Selma

För mer information om användarbehörighet, manualer, driftsinformation med mera:
Selma

Utbildning och support

Vill du få en djupare utbildning i Selma? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Sonja Nordström
2022-11-30