Video för lärande - Umu Play

Att använda video i kurser blir vanligare. Du kan ta fram egna filmer specifikt för din kurs eller dela andras videoklipp i ditt kursrum. Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

 

Foto:

Är du nyfiken på att arbeta med video finns det många möjligheter, allt från att spela in vid din egen dator eller boka en tjänst där du får spela in i studio med handledning av en IT-pedagog.

Umu Play i lärplattform

Umu Play är ett inspelningsverktyg som är integrerat i Canvas. Det innebär att du kan arbeta med Umu Play inne i lärplattformen. När du loggat in har du ett menyalternativ som heter "Min media"/"Umu Play - My Media". Där hittar du alla inspelningar du skapat eller laddat upp i Umu Play. Videofilerna kan enkelt publiceras i kursrummen.

Läs mer om Umu Play i Canvas

Umu Play portal

Umu Play är en medieportal och ett inspelningsverktyg där du kan spela in, lagra och dela video och ljud. Den tekniska plattformen för Umu Play heter Kaltura. Videon från Umu Play kan enkelt inbäddas i en lärplattform eller någon annanstans på webben. Om du vill använda video i Canvas rekommenderar vi att du använder integrationen.

UMU play portal

Utbildning och Support E-lärande

Behöver du hjälp eller stöd? Du får daglig support via Servicedesk i Canvas, Zoom, Umu Play, Ouriginal (Urkund) samt Mentimeter. Du kan delta i en drop-in i Zoom tisdagar till fredagar, kika in i ett användarforum i Teams eller delta i en verkstad för något av våra e-lärandesystem.

Läs mer om utbildning och support

Ellen Säll
2023-10-03