Tillgänglighetsredogörelse för Umu Play

Umeå universitet vill att så många som möjligt ska kunna använda Umu Play. Denna sida beskriver hur Umeå universitets videoportal Umu Play uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Sidan beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen för Umu Play ska uppfylla lagkraven.

Tillgänglighet i Umu Play

Webbplatsen Umu Play (play.umu.se) är en produkt vars plattform bygger på videotjänsten Kaltura MediaSpace Video Portal. Produkten är designad och utvecklad i enlighet med tillgänglighetsrekommendationer och är i hög utsträckning förenlig med den internationella standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) version 2.1 Level AA. Vi är dock medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav som är förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs i avsnittet nedan.

Systemleverantörens informationssida om tillgänglighet (på engelska)

Redogörelsen uppdateras löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

För mer detaljerad information se systemleverantörens redogörelse.

Bilder och ikoner

Vissa knappar, ikoner och bilder med innehållsbärande information på webbplatsen saknar alternativtext och är inte tillgängliga i enlighet med WCAG 1.1.1 (A)

Kontrast

Det är för låg kontrast mellan text och bakgrund på vissa ställen på webbplatsen. Vissa etiketter smälter in i bakgrunden och är inte läsbara när högkontrastläget används och är inte tillgängliga i enlighet med WCAG 1.4.3 (AA)

Video

  • Vissa användargenererade videofilmer på webbplatsen publicerade efter 23 september 2020 som saknar undertextning eller uppfyller inte de rekommendationer för tillgänglig textning som är förenliga med WCAG 1.2.2 (A)
  • Vissa användargenererade videofilmer på webbplatsen saknar syntolkningsalternativ och är inte tillgängliga i enlighet med WCAG 1.2.5 (AA)

Navigation

  • Det finns HTML-element på webbplatsen som saknar beskrivning av innehållet och som vid navigering med hjälp av skärmläsare och inte är tillgängliga i enlighet med riktlinje WCAG 4.1.2 (A)
  • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men har vare sig HTML-etikett eller aria-labelledby och är inte tillgängliga enligt WCAG 3.3.2 (A)
  • Det finns fält där syfte med inmatningsfält är inte angivet i enlighet med WCAG 1.3.5 (AA)
  • Det finns ett fåtal identifierade problem på webbplatsen med manövrering och navigering via tangentbord som inte är förenliga med WCAG 2.1.1 (A), där funktionalitet och knappar inte är åtkomliga eller länkar fel
  • Det finns enstaka brister i gränssnittet där fokusfunktioner inte fungerar korrekt i enlighet med riktlinje WCAG 2.4.7 (AA)

Hur vi har testat Umu Play

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen. Vi har också tagit del av systemleverantörens dokumentation om hur plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet.

Senaste bedömningen gjordes den 14 juni 2021.

Hur rapporterar jag brister i Umu Plays tillgänglighet

Vi arbetar ständigt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet och åtgärda kända brister. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att tala om det för oss via Servicedesk så att vi kan försöka lösa problemet.

Skicka in ett ärende via www.umu.se/servicedesk

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Gå till DIGGs webbplats

Vad gör jag om jag inte kan använda delar av Umu Play

Om du behöver något innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka in ett ärende via www.umu.se/servicedesk eller ring på 090-786 63 00.

Ellen Säll
2023-10-03