Web-ISP

Web-ISP är en webbaserad applikation vid Umeå universitet som används för att hantera den individuella studieplanen på forskarnivå elektroniskt.

Vad är en individuell studieplan (ISP) på forskarnivå?

Varje doktorand ska ha en individuell studieplan (ISP). Den är ett instrument för att planera och följa upp varje doktorands utbildning. Doktorand och handledare ska genomföra en uppföljning minst en gång per år. Alla uppgifter ska baseras på de regelverk som finns under rubriken Utbildning på forskarnivå.

Vad är Web-ISP?

Web-ISP är en webbaserad applikation vid Umeå universitet som ska användas för att hantera den individuella studieplanen på forskarnivå elektroniskt. För att ha tillgång till systemet behöver du en Umu-identitet (Umu-id). Vad du kan se och göra när du väl är inloggad beror på vilken roll du har i systemet.

Personer som behöver tillgång till systemet men saknar ett Umu-id (exempelvis handledare från andra lärosäten) ska ta kontakt med katalogansvarig eller IT-ansvarig på doktorandens institution för att få ett Umu-id.

 

Hur loggar jag in?

Systemet är webbaserat och du använder ditt Umu-id:

  Logga in

Brister funktionaliteten kan det bero på den webbläsare du använder.

De som brukar fungera bäst är Firefox och Chrome. Om exempelbilderna i manualen avviker från det du ser kan det bero på att de är skapade i en annan webbläsare än den du använder. Vi rekommenderar inte Internet Explorer.

Stöd och hjälp

Har du frågor:

  • om hur en ISP ska göras och vad den ska innehålla - läs mer på sidan Studieplaner eller kontakta forskarutbildningsansvarig på din institution.
  • om systemet Web-ISP, eller vill göra en felanmälan - kontakta Ladokgruppen.

Demonstration av Web-ISP

Vi håller gärna demonstrationer av Web-ISP systemet för grupper på fem eller fler deltagare. Kontakta oss på webisp@umu.se vid intresse av en demo.

stöd och support

Demonstration av Web-ISP
Vi håller gärna demonstrationer av Web-ISP systemet för grupper på fem eller fler deltagare. Kontakta oss på webisp@umu.se vid intresse av en demo

Vill du göra en felanmälan eller ställa frågor om systemet Web-ISP?

Skicka ett e-brev till:

webisp@umu.se

Nedan finner du dokument som hjälper dig att arbeta i Web-ISP

Manual svensk

Lathund doktorand

Lathund huvudhandledare

Lathund biträdande handledare

Lathund beslutsfattare

Lathund anknuten användare

Maria Bek
2022-11-30