Under undervisningens genomförande

När en student blivit antagen till en utbildning ska du som är studieadministratör, lärare, programansvarig eller har en annan utbildningsrelaterad roll se till att studenten registreras, ges möjlighet att få en bra utbildning och så småningom kan genomgå en rättssäker examination.

Inom universitetet finns det stödfunktioner om studenten exempelvis behöver studievägledning, prata om hälsofrågor, få hjälp med sin studieteknik eller vill plugga utomlands under sin studietid. Det är bra om du som arbetar nära studenterna på institutionen känner till vilka stöd som studenterna erbjuds och kan informera studenterna. Du kan också gärna själv ta kontakt med aktuell stödfunktion för att få stöd kring sådana frågor.

Behandla personuppgifter i studentarbeten

Är du i kontakt med studenter som ska behandla personuppgifter i sina studentarbeten? 

Stöd för studenter

Du som anställd kan behöva veta vilka stöd som finns för våra studenter så att du kan hänvisa rätt.

Registrering och avbrott på kurs

Det är viktigt att studenter som antagits till en utbildning och studenter som gör avbrott registreras i Ladok. 

Klagomål och synpunkter

Så här gör du om en student har klagomål eller synpunkter som rör hens utbildning eller studiemiljö.

Studieuppehåll och studieavbrott

En student som är antagen till en kurs eller ett program kan ansöka om studieuppehåll.

Kursutvärdering med LEQ

LEQ, Learning Experience Questionnaire, är ett verktyg för att genomföra kursutvärdering.

Maja Wik
2022-11-30