Kontaktpersoner på institutioner och program

En student med funktionsnedsättning ska ha en kontaktperson oavsett om hen går på ett program eller läser en fristående kurs. Programstudenter behöver ibland prata med både programmets kontaktperson och med kontaktperson på kursgivande institution.

Som kontaktperson innebär det bland annat att du...

 • tillsammans med studenten går igenom de stöd som rekommenderats av samordnare för pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning
 • informerar studenten om vad hen behöver göra och vilka personer hen behöver kontakta för att få tillgång till stödet
 • kontaktar Lokalförsörjningsenheten för utredning om studenten behöver anpassningar av lokaler
 • informerar studenten om möjligheter och förutsättningar för att få det stöd i studiesituationen som studenten behöver vid eventuella utlandsstudier

Mer information om ansvaret som kontaktperson framgår av handläggningsordningen för stöd till studenter med funktionsnedsättning (se mer under Viktiga regelverk att ha koll på).

På sidan Stödåtgärder kan du också hitta steg-för-steg-anvisningar för vem som ansvarar för vad utifrån specifika stödåtgärder.

Meddela kontaktperson

Det är viktigt att du meddelar om det sker förändringar kring vem som är kontaktperson på din institution eller ditt program. Du skickar uppgifterna till Richard Hartvik vid Riktat studentstöd, Studentcentrum.

Så här meddelar du en kontaktperson på institution

Ange i ämnesraden:

 • Kontaktperson för stöd vid funktionsnedsättningar - institution

Ange i meddelandet:

 • Namn på institution
 • Namn och e-postadress för ny kontaktperson
 • Om aktuellt, namn på avgående kontaktperson
 • Om du som meddelar denna uppgift inte är prefekt, ange då namn på prefekten. Lägg gärna till prefekten som mottagare för kännedom innan du skickar meddelandet

Så här meddelar du en kontaktperson på program

Ange i ämnesraden:

 • Kontaktperson för stöd vid funktionsnedsättningar - program

Ange i meddelandet:

 • Namn och nivå på program samt eventuell inriktning
 • Namn och e-postadress för ny kontaktperson
 • Om aktuellt, namn på avgående kontaktperson
 • Om du som meddelar denna uppgift inte är prefekt, ange då namn på prefekten. Lägg gärna till prefekten som mottagare för kännedom innan du skickar meddelandet

 Nuvarande listor med kontaktpersoner

Prefekter ansvarar för att se till att kontaktpersonerna för institutionerna uppdateras vid behov. Dekaner har motsvarande ansvar när det gäller program. Länkarna nedan leder till nuvarande listor. 

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Contact persons for students with disabilities

Är du ny i rollen?

För att växa i rollen som kontaktperson kan det vara hjälpsamt att nätverka och samverka med andra kontaktpersoner på universitetet och med samordnarna vid Riktat studentstöd. Det kan du till exempel göra genom att:

Du är alltid välkommen att kontakta Riktat studentstöd vid Studentcentrum om du behöver stöd eller mer information.

Kontakta Karina Arvidsson vid Riktat studentstöd om du har frågor om rollen som kontaktperson.

Richard Hartvik
2024-04-22