Studenthälsan

​Vi finns för studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Studenthälsan finns också för studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Alla våra tjänster är kostnadsfria för studenter och vi har tystnadsplikt. Hos Studenthälsan arbetar psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, fysioterapeut och folkhälsovetare.

Studenthälsan, Student Health Service.

Foto:

Studenthälsans stöd till dig som är anställd

Är du orolig för en students hälsa?

Om du som anställd är orolig över en enskild students hälsa (fysisk, psykosocial eller relaterad till arbets- och studiemiljö) kan du alltid hänvisa studenten till oss på Studenthälsan. Studenthälsan kan fungera som förmedlande länk mellan student och institution.

Studenthälsan vid Studentcentrum har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Hos Studenthälsan kan studenter få stöd i frågor som rör deras fysiska, psykiska och sociala hälsosituation. Det kan exempelvis handla om studierelaterade frågor eller om livsstilsfrågor som stress, sömn, alkoholvanor eller relationer. Vid behov kan vi hjälpa studenter att komma rätt hos den allmänna hälso- och sjukvården.

Du kan också läsa mer på sidan Om en student mår dåligt.

Vid misstanke om drog- eller alkoholrelaterad ohälsa finns det mer att läsa i Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet.

Vill du veta mer om Studenthälsan?

Vi kommer gärna och informerar både studenter och anställda om vår verksamhet. Du hittar våra kontaktuppgifter på den här sidan. Du kan också ta del av den här filmen som riktar sig till studenter och ger en överblick över vilket stöd vi erbjuder dem.

Film om Studenthälsan

Längd: knappt 2 minuter.

Var med i Studentstödsnätverket (STUDS) vid Umeå universitet

STUDS är ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring studentstöd vid Umeå universitet. Till nätverket är alla som arbetar med studentstöd välkomna, så som studievägledare, personal vid studenthälsa och studieverkstad, samordnare för studenter med funktionsnedsättning med fler.

Kontakta, Martin Vikgren, områdeschef för studievägledning och riktat studentstöd, om du har frågor om STUDS.

Regler som styr Studenthälsan

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Studenthälsan, Umeå universitet

Stöd till studenter

Studenter på campus

Studenter kontaktar Studenthälsan genom att ringa på våra telefontider som är måndag-fredag under terminstid, eller genom att komma på vår drop-in i Infocenter som är måndag-torsdag.

Aktuella telefon- och drop-in-tider samt tjänster finns på studentwebben.

Studenter på annan studieort

Studenthälsan är till också för de studenter som läser på annan ort än Umeå. Studenterna kan alltid ringa oss för telefonrådgivning. I så fall ska de börja med att ringa oss på våra telefontider som är måndag-fredag under terminstid, så förmedlar vi samtalskontakt på aktuell studieort eller via telefon.

Aktuella telefontider samt tjänster finns på studentwebben.

Studenthälsans kontaktvägar för studenter

Information om alla våra erbjudanden för studenter finns på studentwebben. Där hittar du också våra tider för drop-in, telefonrådgivning och bokning av samtal för studenter.

Kontakta oss

För frågor som rör Studenthälsans verksamhet, kontakta Jonas Lundberg, verksamhetschef.

För att boka en presentation från Studenthälsan eller beställa material, kontakta Jeanette Lundberg

Information om hur studenter ska kontakta Studenthälsan

Studenthälsans aktiviteter för studenter Våren 2024

Studenter är välkomna att ta del av våra föreläsningar, workshops och grupper. Alla aktiviteter är gratis. Studentälsans aktiviteter för våren 2024 finns presenterade i en PDF.

Läs mer om aktiviteterna här

Jeanette Lundberg
2024-03-05