Wallenberg resemedel - löpande

Wallenbergs resemedel - löpande
Sista ansökningsdag: Löpande. Ansökan ska vara inkommen senast 1 månad före avresedatum.

Resemedel går nu åter att söka från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för yngre forskares resor.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljade 1967 i samband med 50-årsdagen av dess grundande den s k jubileumsdonationen, avsedd främst för yngre forskares resor. Anslaget har senare förlängts, sedan 1997 genom årliga beslut av stiftelsen.

Anslaget är ställt till rektors förfogande för att "i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning."

Ansökningar kan skickas löpande under året. Den som söker bör vara medveten om att efterfrågan på dessa resemedel är stor, varför de totala kostnaderna för en viss resa sällan kan beviljas. För att svara mot donators föreskrift måste resan som regel vara forskningsfrämjande. Det innebär förstås bland annat att man normalt måste ha dokumenterat en egen vetenskaplig verksamhet för att komma ifråga.

Följande kriterier beaktas vid beviljande av Wallenbergmedel:

  • Medlen är avsedda för yngre forskare och doktorander
  • Resan ska vara forskningsfrämjande
  • Forskare som ej erhållit bidrag tidigare prioriteras
  • Eget vetenskapligt bidrag är ett krav (se blankett "obligatoriskt")
  • Medlen är avsedda för resekostnader och kongressavgifter utomlands, ej inrikes
  • Kostnader för boende eller familj beviljas inte

Särskild ansökningsblankett

Tänk på att bifoga de handlingar som anges på blanketten.

Blanketten och bilagor skickas till:

wallenbergresemedel@umu.se

Välkommen med Din ansökan!

Elin Wiklund
2022-09-21