Utvecklingsprogram för doktorander

Umeå universitet erbjuder ett utvecklingsprogram som ska skapa bättre förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv för doktorander i en konkurrensutsatt akademisk miljö.

Programmet syftar till att bidra till ökad kunskap och självkännedom hos doktorander och handledare för att bättre möta prestationskrav och svåra situationer i sina roller.

Varför ska jag gå utvecklingsprogram för doktorander?

Utvecklingsprogrammet

  1. stärker doktoranden att leda sig själv och hantera prestationskrav
  2. medvetandegör handledarens ansvar för doktorandens arbetsmiljö
  3. ger doktoranden och handledaren verktyg att hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
  4. ökar doktorandernas förutsättningar för att hantera forskarrollen och därmed möjliggör fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning genom att även stödja handledaren och klargöra hens roll gentemot doktoranden.

Vem kan gå programmet?

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan söka till programmet om du får stöd av en av dina handledare som deltar i programmet tillsammans med dig.

Programmets uppbyggnad

Programmet är uppdelat på tre moduler beroende på hur långt in i din forskarutbildning du kommit.

Alla deltagare, doktorander och handledare, i utbildningsomgången träffas för en gemensam introduktion. Doktoranden har sedan tre träffar om tre timmar vardera. Handledaren har sitt första seminarium i samband med introduktionen och därefter ytterligare ett seminarium på två timmar. Exakta tider och datum presenteras under respektive modul.

Alla träffar hålls på engelska.

Moduler

Modul 1: Nyantagna doktorander (termin 1–2) och deras handledare 

Modul 2: Doktorander halvvägs (termin 3–6) och deras handledare 

Modul 3: Doktorander i slutfasen (termin 7 eller framåt) och deras handledare 

Kontakt

Mattias Jacobsson,
Personalenheten
mattias.jacobsson@umu.se
090-786 61 47

INTRESSEANMÄLAN

Det finns inget nytt datum satt för nästa omgång av programmets moduler än, men du kan redan nu skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss när datum spikats. Preliminär start sker våren 2020.

Intresseanmälan

Mattias Jacobsson
2019-06-19