Doktorander i slutfasen: Från doktorand till disputerad

Denna modul i Utvecklingsprogram för doktorander riktar sig till dig som doktorand på termin 7 eller framåt och genomförs i samarbete med din handledare.

Modulen omfattar totalt nio timmar för doktoranden och fem timmar för handledaren.

Modulens innehåll

Modul 3 syftar till att öka förutsättningarna för doktorander att hantera forskarrollen och därmed möjliggöra fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning. Modulen riktar sig till doktorander i slutskedet av forskarutbildningen (termin 7 eller framåt) och består av tre integrerade teman/seminarier med fokus på:

  1. Att gå in i forskarutbildningens slutfas
  2. Att vara uthållig med målet i sikte
  3. Att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa.

Modulen bidrar därigenom till doktoranders övergång till en karriär efter forskarstudierna.

Förväntade resultat

Efter genomförd modul förväntas deltagarna:

  • Ha utvecklat sin självkännedom rörande de styrkor och svagheter som påverkar övergången till nästa karriärsteg.
  • Ha förmåga att reflektera och utvärdera sin situation som doktorand i forskarutbildningens slutskede.
  • Ha utvecklat en handlingsplan för sin fortsatta karriär.

Genomförande

Programmet leds av personal med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation. Undervisningen består av en kombination av introducerande föredrag, seminarier och workshops där exempel hämtas från doktorandernas egna verksamheter. Som en del av genomförandet så förväntas deltagarna arbeta med förberedande och efterföljande hemuppgifter, delvis i interaktion med sin/sina handledare.

Kurstillfällen för dig som doktorand

Alla träffar hålls på engelska.

Introduktion och seminarium 1: Att gå in i forskarutbildningens slutfas
Datum:
6 november 2020
Tid:
10.00-12.00
Plats:
 Triple Helix

Seminarium 2: Att vara uthållig med målet i sikte
Datum: 20 november 2020
Tid: 09.00-12.00
Plats: S302, Samhällsvetarhuset

Seminarium 3: Att avsluta ett karriärsteg och påbörja nästa
Datum: 4 december 2020
Tid: 09.00-12.00 (sista timmen genomförs tillsammans med handledarna)
Plats: Universitetsklubben

Kurstillfällen för dig som handledare till "Modul 3: Doktorander i slutfasen"

Alla träffar hålls på engelska.

Introduktion och handledarseminarium 1: Att stödja doktorander i slutfasen
Datum:
 5 november 2020
Tid: 10.00-12.00
Plats: Triple Helix

Läs mer om seminariet

Handledarseminarium 2: Doktorandernas arbetsmiljö
Datum: 9 november 2020
Tid: 10.00-12.00
Plats: Universitetsklubben

Läs mer om seminariet

Handledarseminarium 3: Uppföljning och reflektion
Datum: 4 december 2020
Tid: 11.00-12.00 (genomförs tillsammans med doktoranderna)
Plats: Universitetsklubben

Skicka in en intresseanmälan till Utvecklingsprogram för doktorander

Innan du ansöker ska du ha fått godkännande från en av dina handledare att du och handledaren tillsammans kan genomföra utbildningen.

Till ansökningsformuläret

Kontakt

Mattias Jacobsson,
Personalenheten
mattias.jacobsson@umu.se
090-786 61 47

ANSÖKAN

Nu är det möjligt att ansöka om en plats till en ny omgång av Utvecklingsprogram för doktorander.

Modul 2 startar i januari 2020
Modul 3 startar i november 2020
Modul 1 startar i september 2020

Du behöver inte ha gått föregående modul för att anmäla dig till nästa, men det är rekommenderat att börja på modul 1.

Ansök

Mattias Jacobsson
2020-04-14