Doktorandernas arbetsmiljö

Seminariet Doktorandernas arbetsmiljö ingår i Utvecklingsprogram för doktorander och riktar sig till samtliga handledare på programmet.

Detta seminarium syftar till att ge handledare en grundläggande förståelse för universitets (organisatoriska) arbetsmiljöarbete samt den roll som handledare har när det gäller att säkerställa god organisatorisk- och social arbetsmiljö för de doktorander de arbetar med.

Seminariet hålls på engelska.

Seminariets innehåll

Seminariet tar sin utgångspunkt i Umeå universitets nya policy för arbetsmiljö och lika villkor som ger universitetets medarbetare riktlinjer för arbetsmiljöarbetet samt syftar till att övergripande beskriva hur arbetsförhållandena och arbetsmiljön i verksamheten ska vara och hur dessa förhållanden kan skapas.

Läs Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Seminariet bestå av en kombination av introducerande föredrag och diskussioner där följande frågeställningar kommer att beröras:

  • Hur ser aktuellt regelverk ut?
  • Vem är ansvarig för organisatorisk- och social arbetsmiljö på olika nivåer?
  • Vad har handledaren för roll och skyldigheter när det gäller doktoranders organisatoriska och sociala arbetsmiljö?
  • Vilket stöd finns för handledare i situationer där doktorander har arbetsmiljörelaterade problem?
  • Vilken är företagshälsans roll och funktion?

Seminariet organiseras av Personalenheten och ingår som en del av ett Utvecklingsprogram för doktorander vid Umeå universitet som bland annat syftar till att bättre stödja antagna doktorander att fullfölja sin forskarutbildning samt skapa förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv i en konkurrensutsatt akademisk miljö.

Kontakt

Mattias Jacobsson,
Personalenheten
mattias.jacobsson@umu.se
090-786 61 47

ANSÖKAN

Nu är det möjligt att ansöka om en plats till en ny omgång av Utvecklingsprogram för doktorander.

Modul 2 startar i januari 2020
Modul 3 startar i november 2020
Modul 1 startar i september 2020

Du behöver inte ha gått föregående modul för att anmäla dig till nästa, men det är rekommenderat att börja på modul 1.

Ansök

Mattias Jacobsson
2019-11-25