Forskningsfinansiering

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder forskare vid Umeå universitet stöd i allehanda frågor som rör forskningsfinansiering. Vi har information om aktuella utlysningar och kan bland annat hjälpa till med idéutveckling av projekt, skrivstöd under ansökningsprocessen, budget och revision.

Vi på Forskningsstöd (Research Support Office) erbjuder också riktade informations- och utbildningsinsatser till hela institutioner och enheter som vill veta mer om relevanta forskningsmedel och vad som är viktigt att tänka på när man skriver ansökningar till olika finansiärer. Prefektintyg och stödbrev är andra exempel på sådant vi kan hjälpa till med.

På följande sidor finns samlad information om både nationell och internationell forskningsfinansiering, samt närmare upplysningar om vilket stöd vi kan ge i samband med ansökningar och anslag från olika forskningsfinansiärer.

Här kan också du som är administratör hitta information som rör projekthantering och redovisning av projekt. För både forskare och administratörer finns en samling av nyttiga dokument och mallar.

Som forskare kan du få hjälp med:

  • Information om aktuella utlysningar
  • Rådgivning och idéutveckling
  • Kontakt med olika partners – företag, organisationer och andra lärosäten
  • Skrivstöd under ansökningsprocessen
  • Stöd för budget och kontrakt
  • Mallar och stöddokument
  • Projektadministration
  • Rådgivning vid revision av projekt

Välkommen att kontakta oss på Forskningsstöd och samverkan!

kurser och workshops

Behöver du hjälp med din forskningsplan, ditt abstract eller kanske projektbudget och redovisning? Vi erbjuder ett flertal olika seminarier och workshops för dig som är forskare eller ekonomiadministratör vid Umeå universitet. 

Nyfiken? Ta del av utbudet

Kontakt

Verksamhetsledare för forskningsstöd

Kristoffer Lindell
Mobil: 070-308 00 31

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

Bodil Formark
Mobil: 072-714 90 46

Erika Sörensson
Telefon: 090-786 63 31

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 61 82

Jeanette Bröms
Telefon: 090-785 11 14

Karl-Erik Renhorn
Telefon: 090-786 13 28

Ekonomer
Sandra Karlström
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 66 17

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Maria Karlsson
Telefon: 090-786 69 32

Tina Nordström (föräldraledig)
Telefon: 090-786 92 85

 

Goda exempel

Här kan du läsa om några som fått hjälp av Forskningsstöd (tidigare Grants Office) och om hur det har gått för dem.

Jonatan Klaminder

Lotta Vikström

Maréne Landström

Lena Holmberg
2020-02-03