Forskningsfinansiering

Forskare vid Umeå universitet kan via Grants Office få ett kvalificerat stöd i frågor som rör forskningsfinansiering. Grants Office har information om aktuella utlysningar och kan hjälpa till med idéutveckling av projekt, skrivstöd under ansökningsprocessen samt budget och revision. Grants Office kan även hjälpa till med prefektintyg och stödbrev.

Grants Office vid Externa relationer har information om aktuella utlysningar och kan hjälpa till med idéutveckling av projekt, skrivstöd under ansökningsprocessen samt budget och revision.

Grants Office erbjuder även riktade informations- och utbildningsinsatser till institutioner och enheter om relevanta forskningsmedel och vad man bör tänka på när man skriver ansökningar riktade till olika finansiärer.

På den här sidan finns samlad information om både nationell och internationell forskningsfinansiering samt information om vilket stöd Grants Office erbjuder i samband med ansökningar och anslag från olika forskningsfinansiärer.

Här kan också du som är administratör hitta information som rör projekthantering och redovisning av projekt. För både forskare och administratörer finns en samling av dokument och mallar.

 

Som forskare kan du få hjälp med:

  • Information om aktuella utlysningar
  • Rådgivning och idéutveckling
  • Kontakt med partners; företag, organisationer och andra lärosäten
  • Skrivstöd under ansökningsprocessen
  • Stöd för budget och kontrakt
  • Mallar och stöddokument
  • Projektadministration
  • Rådgivning vid revision av projekt

Välkommen att kontakta Grants Office!

Kalendarium

Kontakt

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Annett Wolf
Mobil: 072-550 82 09

Bodil Formark
Mobil: 072-714 90 46

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 71 21

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

 Ekonomer

Carina Forsberg
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 59 53

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Tina Nordström
Telefon: 090-786 92 85

Petra Kanon
Telefon: 090-786 68 30

 

Goda exempel

Här kan du läsa om några som fått hjälp av Grants Office och om hur det har gått för dom.

Lotta Vikström

Jonatan Klaminder

Maréne Landström

Anders Wennström
2017-05-18