Forskningsstrategiska rådet, FOSTRA

FOSTRA arbetar för att stärka kvaliteten i forskning vid universitetet.

FOSTRA består av representanter från fakulteterna, Lärarhögskolan, Planeringsenheten och Enheten för externa relationer. Även studentkårerna är representerade i rådet. FOSTRA leds av prorektor Katrine Riklund.

Rådets uppgift är att:

 • Initiera och samordna övergripande forskningsstrategiska diskussioner
 • Följa upp och verka för implementering av universitetets beslutade utbildnings- och forskningsstrategier i de delar som avser forskning
 • Ta fram underlag till beslut om framtida forskningsstrategier

 

Rådets sammansättning

 • Ordförande:
  Katrine Riklund, prorektor
 • Vice ordförande:
  Dieter Müller, vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora
 • Ledamöter:
 • Greg Neely, prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Per Axelsson, ordf. forskningskommittén vid Humanistiska fakulteten
 • Mikael Elofsson, dekan vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Anna Arnqvist, vicedekan för forskning vid Medicinska fakulteten
 • Johan Lithner, biträdande rektor vid Lärarhögskolan
 • Gerard Rocher-Ros (NTK), doktorand
 • Beatrice Wallgren (NTK), student

 

 

Adjungerade ledamöter:

Annett Wolf, kvalitetssamordnare vid Enheten för externa relationer
Rupali Bhalerao, utredare vid Planeringsenheten (sekreterare)

Jonas Lidström
2019-02-21