Framtida kursutbud

Här hittar du UPLs planerade kursutbud framöver.

Observera att ändringar kan ske. Se alltid sidan Kurser för aktuellt utbud och anmälningstider.

(E) = Kursen ges på engelska.

Höstterminen 2020

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs (E)

Handledning i högre utbildning

Didaktik för universitetslärare

Att utbilda för hållbar utveckling

Forskarhandledning i praktiken

Muntlig presentation

Kreativitet och samskapande i högre utbildning (Ny!)

Vårterminen 2021

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

PBL och Case

Examination och utvärdering

Forskarhandledning i praktiken (E)

Forskarhandledning i praktiken, sommarkurs

Höstterminen 2021

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Pedagogisk digital kompetens

Pedagogiskt ledarskap

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

Handledning i högre utbildning

Teorier om lärande

Att utbilda för hållbar utveckling

Forskarhandledning i praktiken

Forskarhandledning i praktiken (E), sommarkurs

Höstterminen 2022

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

PBL och Case

Examination och utvärdering

Pedagogisk digital kompetens

Forskarhandledning i praktiken

Vårterminen 2023

Ny som lärare (E)

Grundläggande högskolepedagogik, 5v

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

Höstterminen 2023

Ny som lärare

Grundläggande högskolepedagogik, 5v (E)

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs

Hanna Karlsson
2020-02-10