Högskolepedagogiska kurser

Detta är de högskolepedagogiska kurser som du kan ansöka till just nu.

Nybörjarkurser

Ny som lärare (1 vecka)

Är du ny som lärare, står du i färd med att hålla dina första föreläsningar eller behöver du hjälp att komma igång med din undervisning? I denna kurs får du möjlighet att sätta dig in i rollen som lärare genom att öva att planera och genomföra undervisning.

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Kursstart: 2019-09-16
Språk: Svenska

Läs mer om kursen

Anmäl dig till Ny som lärare

Baskurser

Undervisning på högskolan (2,5 veckor)

Observera att hösten 2019 är sista gången denna baskurs ges i sitt nuvarande utförande. Fokus på denna baskurs i högskolepedagogik är universitetsläraren och undervisningsuppdraget . Kursen har sin tyngdpunkt i lärarens planering och genomförande av undervisning såväl på campus som på nät.

Sista ansökningsdag: 2019-05-15
Kursstart: 2019-09-10
Språk: Engelska
Läs mer om kursen och anmäl dig

Lärande på högskolan (2,5 veckor)

Observera att hösten 2019 är sista gången denna baskurs ges i sitt nuvarande utförande. Fokus på denna baskurs i högskolepedagogik är studentens lärande. Det här är kursen för dig som vill bredda dina kunskaper om lärande samt din förmåga att utvärdera den kunskap studenterna utvecklat. 

Sista ansökningsdag: 2019-08-15
Kursstart: 2019-11-06
Språk: Engelska
Läs mer om kursen och anmäl dig

Undervisning och lärande på högskolan (nätkurs)

Denna baskurs i högskolepedagogik omfattar innehållet från UPLs båda baskurser "Undervisning på högskolan" och "Lärande på högskolan" och genomförs i huvudsak via universitetets lärplattform Cambro. Under kursen ges möjlighet att utveckla kunskap om lärandeprocessen, förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen.

Sista ansökningsdag: 2019-08-15
Kursstart: 2019-10-24
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Anmäl dig till Undervisning och lärande på högskolan (nätkurs)

Fördjupningskurser

Att utbilda för hållbar utveckling

Vill du utveckla din kunskap om hållbar utveckling och din förmåga att bedriva undervisning med hänsyn till de utmaningar som vårt samhälle står inför? I denna kurs får du möjlighet att göra det tillsammans med lärare från andra ämnesområden. Syftet med kursen är att utveckla dina kunskaper och förhållningssätt inom hållbar utveckling samt din förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och program.

Sista ansökningsdag: 2019-06-14
Kursstart: 2019-09-23
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Anmäl dig till Att utbilda för hållbar utveckling

Pedagogiskt ledarskap (2 veckor)

Den här kursen anlägger ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv på olika aspekter av utbildning och lärande. Du får möjlighet att utveckla insikten i vad ett pedagogiskt ledarskap innebär och utveckla förmågan att utöva ett pedagogiskt ledarskap.

Sista ansökningsdag: 2019-06-14
Kursstart: 2019-09-20
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Anmäl dig till Pedagogisk ledarskap

PBL och Casemetodik

Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan. Kursen syftar till att du som universitetslärare ska utveckla din handlingsberedskap att utveckla och bedriva studerandeaktiv undervisning.

Sista ansökningsdag: 2019-06-14
Kursstart: 2019-09-19
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Anmäl dig till PBL och Casemetodik

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 veckor)

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov. Kursen erbjuder tid och plats att diskutera och reflektera över rollen som handledare tillsammans med andra handledarkollegor.

Sista ansökningsdag: 2019-04-15
Kursstart: 2019-10-29
Språk: Svenska
Läs mer om kursen

Anmäl dig till Forskarhandledning i praktiken

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Hanna Karlsson med rubriken: Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Hanna Karlsson
2019-05-15