Högskolepedagogiska kurser

Detta är de högskolepedagogiska kurser som du kan ansöka till. Anmälan till höstterminens kurser öppnar 15 februari och stänger 15 april. Anmälan till vårterminens kurser öppnar 15 augusti och stänger 15 oktober. Vid behov förlängs ansökningstiderna.

Nybörjarkurser

Ny som lärare (1 v)

I denna kurs får sätta dig in i rollen som lärare genom att öva på att planera och genomföra undervisning. Läs mer om kursen

Kursdatum

Vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson: Lars Larsson

Kursdagar: 22-23 april, 7 maj, 25 maj

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

Baskurser

Grundläggande högskolepedagogik, nätkurs (5 v)

Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om lärandeprocessen, din förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till din egen lärarroll. Läs mer om kursen

kursdatum

Start hösten 2020

Språk: Engelska
Kontaktperson: Claire Englund

Kursdagar: start 12 oktober 2020 OBLIGATORISK närvaro.
Resten av kursen är nätbaserad, kursen pågår till 2 april 2021

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

Grundläggande högskolepedagogik (5 v)

Denna kurs ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om lärandeprocessen, din förmåga att stödja lärande samt ett reflekterande förhållningssätt till din egen lärarroll. Läs mer om kursen

Kursdatum

Start vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Lars Larsson

Kursdagar: 4-5 maj, 8-9 juni, 24-25 augusti, 23-24 september, 12-13 oktober, 18-19 november

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

Start hösten 2020

Språk: Svenska
Kontaktperson: Åse Tieva

Kursdagar: 24-25 nov, 15-16 dec, 10-11 feb, 18-19 mar, 20-21 apr, 20-21 maj

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

Fördjupningskurser

Didaktik för universitetslärare

Kursen bygger på användbarhetens didaktik, vilket här innebär att bygga en bro mellan ämneskunskaper och undervisningspraktik. Läs mer om kursen

Kursdatum

Start hösten 2020

Språk: Svenska
Kontaktperson: Agneta Bränberg

Kursdagar: 8 sept, 16 & 28 okt, 5 & 26 nov, 10 dec
Kursen ges online

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd.

Att utbilda för hållbar utveckling

Syftet med kursen Att utbilda för hållbar utveckling är att utveckla dina kunskaper och förhållningssätt inom hållbar utveckling samt din förmåga att integrera olika aspekter av hållbar utveckling i kurser och program. Läs mer om kursen

Kursdatum

Vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Lars Larsson

Kursdagar: 23-24 februari, 24-25 mars, 22-23 april (preliminära datum)

Sista ansökningsdag: Öppen för sen anmälan

Anmäl dig här!

 

Höstterminen 2020

Språk: Svenska
Kontaktperson: Dan Borglund

Kursdagar: 28-29 september, 3-4 november, 3-4 december

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Kreativitet och samskapande i högre utbildning

Denna kurs ger dig som erfaren lärare möjlighet att utveckla din förmåga att skapa lärmiljöer som kännetecknas av kreativitet och samskapande. Syftet med kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning är att ge dig möjlighet att utveckla din självkännedom och pedagogiska skicklighet för att kunna arbeta mer relationellt, kreativt och samskapande i mötet med dina studenter. Läs mer om kursen

Kursdatum

Språk: Svenska
Kontaktperson: Dan Borglund

Kursdagar: 5 okt 13-15 (obligatorisk informationsträff)
18-20 nov (Internat)
17-18 dec
17-18 feb 2021
24-25 mars 2021
6-7 maj 2021 (Internat)

Lokal: Läraren, UPL, Naturvetarhuset om inget annat anges

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

Handledning i högre utbildning

Kursen ger dig en möjlighet att utveckla din egen handledarförmåga och möta andra kollegor i samtal om handledning. Läs mer om kursen

kursdatum

Start hösten 2020

Språk: Svenska
Kontaktperson: Lars Larsson

Kursdagar: 14-15 sept, 2, 20 okt, 10-11 nov

Sista ansökningsdatum:
Anmälan är stängd!

Examination och utvärdering (2 veckor)

Att examinationen är det viktigaste instrumentet för att styra studenternas lärande är väl känt, mindre känt är att kursutvärderingarna kan användas för att utveckla studenternas lärandestrategier med syftet att uppnå kursens mål. Under kursen tar vi ett helhetsgrepp om examination och utvärdering där du får spegla dina erfarenheter mot teorier, regler och olika exempel. Läs mer om kursen.

kursdatum

Vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson: Jonathan Wedman

Kursdagar: 14-15 & 28 april, 12 & 26 maj samt 18 juni

Sista ansökningsdatum: Öppen för sen anmälan

Anmäl dig här!

 

PBL och Casemetodik

Casemetodik och problembaserat lärande är två former av studerandeaktiv undervisning som blivit allt vanligare inom högskolan. Kursen syftar till att du som universitetslärare ska utveckla din handlingsberedskap att utveckla och bedriva studerandeaktiv undervisning. Läs mer om kursen.

Kursdatum

Vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson: Per Andersson

Kursdagar: 23 februari, 3 & 30 mars, 16 april, 6, 18 & 27 maj

Sista ansökningsdag: Anmälan är stängd

Högskolepedagogiskt fördjupningsarbete

En kurs för dig som vill fördjupa dig i en pedagogisk frågeställning i utbildning eller undervisning inom ditt eget område. Syfte med kursen är att stötta dig som universitetslärare i din professionella utveckling och ditt vetenskapliga förhållningssätt till utbildning och undervisning. Läs mer om kursen.

Kursdatum

Vårterminen 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson: Claire Englund

Kursdagar: 9 februari, 17 mars, 13 april, 19 maj, 16 september, 25 november

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd!

Forskarhandledning

Forskarhandledning i praktiken (2 veckor)

Handleder du doktorander eller kommer du snart att göra det? Då är denna kurs rätt för dig. Som handledare behöver du finna sätt att arbeta som både är effektiva och individuellt anpassade till doktorandernas behov.

Läs mer om kursen

kursdatum

Sommar 2021

Språk: Svenska
Kontaktperson:
Marie Friman
Kursdagar:
27-28 maj, 16-17 juni, 26-27 augusti

Sista ansökningdatum: 2020-12-15

Anmäl dig här!

Våren 2021

Språk: Engelska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 26-27 april, 10-11 maj, 1-2 juni

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

 

Hösten 2020

Språk: Svenska
Kontaktperson: Marie Friman
Kursdagar: 30 sept, 1 okt, 21-22 okt, 19-20 nov
Kursen ges online om inget annat meddelas

Sista ansökningsdatum: Anmälan är stängd

 

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Framtida kursutbud

På sidan Framtida kursutbud hittar du UPL:s planerade kursutbud några terminer framåt. Observera att ändringar och justeringar i det planerade utbudet kan ske.

Hanna Karlsson
2020-10-15