Seminarier

UPL erbjuder ett flertal olika seminarier och seminarieserier till dig som lärare.

De seminarier och seminarieserier vi erbjuder för närvarande är SPA, HandUm och PIL. SPA står för Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga. HandUm är en seminarieserie för forskarhandledarutbildande vid Umu. PIL är ett nätverk för pedagogiskt inplacerade lärare.

Läs mer om SPA.

Läs mer om HandUm.

Läs mer om PIL.

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Hanna Karlsson med rubriken: Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Hanna Karlsson
2019-01-24