Verkstäder

Här hittar du kommande verkstäder som ges genom UPL.

Listan nedan fylls kontinuerligt på med aktuella verkstäder under terminens gång. Vid efterfrågan kan verkstäder skräddarsys till institutioner/enheter.

Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras. Läs mer om verkstaden

Datum

Vårterminen 2021

Datum: 2021-05-17
Tid: 13-16
Språk: Svenska
Plats: Via Zoom (länken till Zoom-mötet skickas ut innan verkstaden till alla anmälda)
Kontaktperson: Marie Friman

Sista anmälningsdag: 2021-05-13


Anmäl dig till verkstaden!

Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas. Läs mer om verkstaden

Datum

Vårterminen 2021

Datum: 2021-04-15
Tid: 13-16
Språk: Engelska
Plats: Via Zoom (länken till Zoom-mötet skickas ut innan verkstaden till alla anmälda)
Kontaktperson: Marie Friman

Sista anmälningsdag: 2021-04-08


Datum: 2021-06-10
Tid: 13-16
Språk: Svenska
Plats: Via Zoom (länken till Zoom-mötet skickas ut innan verkstaden till alla anmälda)
Kontaktperson: Marie Friman

Sista anmälningsdag: 2021-06-07

Anmäl dig till verkstaden!
(välj det tillfälle du vill vara med på)

Zoom för e-möten

Zoom är universitetets primära e-mötestjänst för undervisning. Under denna verkstad ges en introduktion till verktyget Zoom och du som deltagare får möjlighet att praktiskt prova ett antal funktioner. Läs mer om verkstaden.

Datum

Vårterminen 2021

21 april, kl 10-12
Språk: Svenska

19 maj, kl 10-12
Språk: Engelska

16 juni, kl 10-12
Språk: Svenska

Anmäl dig här!
(välj det tillfälle du vill vara med på)

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

Datum och tider uppdateras löpande. Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

Umu Play

UmU Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video. Läs mer om verkstaden.

Datum

Vårterminen 2021

2 juni, kl 10-12

Anmäl dig här!

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

Digital tillgänglighet i Canvas

Workshop om digital tillgänglighet utifrån den nya tillgänglighetslagen. Vi tittar på de verktyg som finns i Canvas och hur vi kan använda dessa för att förbättra tillgängligheten i våra Canvaskurser. Läs mer om verkstaden.

Datum

Vårterminen 2021


20 april, kl 13-15
5 maj, kl 13-15

Anmäl dig här!
(välj det tillfälle du vill vara med på)

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

 

Tillgänglighet: Undertextning i UmuPlay

I den här workshopen tittar vi på möjligheten att skapa undertexter till våra videoinspelningar utifrån den nya tillgänglighetslagen. Läs mer om verkstaden.

DATUM

Vårterminen 2021

Datum: 27 maj, kl 13:00-14:30
Språk: Engelska

Anmäl dig här!

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

 

Sökverkstad: Stint

Har du planer på att söka till STINT:s stipendium för Teaching Sabbatical i höst? I denna verkstad kommer du få tips och råd inför ansökan samt stöd i att identifiera och motivera dina avsikter med att delta i programmet. Läs mer om verkstaden.

DATUM

Datum: 24 maj kl 15-16:30
Plats: Zoom
Sista anmälningsdag: 2021-05-19

Anmäl dig här!

Kontakt: Marie Friman, UPL

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2021-04-07