Verkstäder

Här hittar du kommande verkstäder och seminarier inom exempelvis lärplattformar och pedagogisk portfölj. Du hittar också verkstäder som UPL kan ge vid förfrågan.

Listan nedan fylls kontinuerligt på med verkstäder och seminarier under terminens gång.

Verkstäder med fastställda datum

Introduktion till Cambro

Under denna verkstad får du en grundläggande genomgång av Cambro. Vi går igenom funktioner för att skapa kurssajter, lägga till användare, tilldela roller samt lägga till olika resurser och aktiviteter. Vi diskuterar hur ni kan använda Cambro som stöd i er undervisning.


Tillfällen:
Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

Anmäl dig till Introduktion till Cambro

Introduktion till Moodle

Här erbjuds ni en övergripande presentation av lärplattformen Moodle. Vi går igenom funktioner för att skapa kursrum, lägga till användare, tilldela roller samt lägga till resurser och aktiviteter. Vi diskuterar hur ni kan använda Moodle som stöd i er undervisning.

Tillfällen:
Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

Anmäl dig till Introduktion till Moodle

Zoom för E-möten

Zoom är en e-mötestjänst för videkonferenser, e-möten och webinarier. Denna verkstad ger dig möjlighet att utforska programmet och lära dig mer om hur du kan använda det.

Tillfällen:
Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

Anmäl dig till Zoom för e-möten

Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras.

Tillfällen:
Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

 

Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas.

Tillfällen: 2019-08-27
Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

Anmäl dig till Pedagogisk meritering II

Pedagogisk meritering III: Att bedöma pedagogisk skicklighet

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet bedöms lärares pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att lära mer om hur pedagogisk skicklighet kan bedömas utifrån givna kriterier.

Tillfällen:
Språk: Svenska
Kontaktperson: Katarina Winka
Läs mer om verkstaden

Anmäl dig här

Ges på förfrågan

Regelverkets efterlevnad

Den grundläggande tanken med verkstaden, som omfattar tre timmar, är att deltagarna ges en möjlighet att lära sig att söka relevanta delar i regelverket, att få svar på egna regelfrågor samt att reflektera över ansvar och konsekvenser för regelverkets efterlevnad på den egna institutionen.

Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

Nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail till Hanna Karlsson med rubriken: Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Hanna Karlsson
2019-06-14