Verkstäder

Här hittar du kommande verkstäder och seminarier inom exempelvis lärplattformar och pedagogisk portfölj. Du hittar också verkstäder som UPL kan ge vid förfrågan.

Listan nedan fylls kontinuerligt på med verkstäder under terminens gång.

Zoom för e-möten

Zoom är universitetets primära e-mötestjänst för undervisning. Under denna verkstad ges en introduktion till verktyget Zoom och du som deltagare får möjlighet att praktiskt prova ett antal funktioner. Läs mer om verkstaden.

Utbildning i Zoom (Verkstad)

Alla verkstäder genomförs online i Zoom.

Länk till anmälan

Zoom för e-möten (Online)

20 januari, kl 13-15

10 februari, kl 13-15

10 mars, kl 13-15

21 april, kl 10-12

19 maj, kl 10-12

16 juni, kl 10-12

Datum och tider uppdateras löpande. Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

Pedagogisk meritering I: Att förstå pedagogisk portfölj

Vid anställning, befordran och ansökan till det pedagogiska meriteringssystemet behöver lärare dokumentera sin pedagogiska skicklighet. En pedagogisk portfölj utgör vanligtvis underlaget för bedömning. Under denna verkstad ges möjlighet att förstå vad pedagogisk meritering är och hur pedagogisk skicklighet kan dokumenteras. Läs mer om verkstaden

Datum

Vårterminen 2021

Datum: 2021-01-20
Tid: 13-16
Språk: Engelska
Plats
: via Zoom, länk till mötet kommer via e-post
Kontaktperson: Katarina Winka

Sista anmälningsdag: 2021-01-17

Anmäl dig till verkstaden!

Pedagogisk meritering II: Att utveckla en pedagogisk portfölj

Under denna verkstad ges möjlighet att ge och få respons på den egna pedagogiska portföljen genom förslag på hur den kan utvecklas och bedömas. Läs mer om verkstaden

Datum

Vårterminen 2021

Datum: 2021-04-15
Tid: 13-15
Språk: Engelska
Plats: Via Zoom (länken till Zoom-mötet skickas ut innan verkstaden till alla anmälda)
Kontaktperson: Lars Larsson

Sista anmälningsdag: 2021-04-08

Anmäl dig till verkstaden!

Umu Play

UmU Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video.

Datum

Utbildningtillfällen våren 2021

24 februari, kl 13-15

2 juni, kl 10-12

Anmäl dig här!

Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

Tillgänglighet: Undertextning i UmuPlay

I den här workshopen tittar vi på möjligheten att skapa undertexter till våra videoinspelningar utifrån den nya tillgänglighetslagen.

DATUM

Utbildningtillfällen våren 2021

3 februari, kl 13-14:30

Språk: Svenska

Anmäl dig här!


Verkstaden ställs in vid färre än fem deltagare.

Anmäl dig senast två dagar före verkstaden genomförs. Du får en länk till ett Zoom-möte via e-post.

För att delta i verkstaden behöver du ladda ner Zoom på din dator. Läs mer om hur du laddar ner Zoom.

Ges på förfrågan

Regelverkets efterlevnad

Den grundläggande tanken med verkstaden, som omfattar tre timmar, är att deltagarna ges en möjlighet att lära sig att söka relevanta delar i regelverket, att få svar på egna regelfrågor samt att reflektera över ansvar och konsekvenser för regelverkets efterlevnad på den egna institutionen.

Språk: Svenska
Läs mer om verkstaden

Nyhetsbrev

Klicka här för att prenumerera på UPL:s nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet får du ungefär tre gånger per termin och det innehåller information och nyheter om UPL:s verksamhet, bland annat våra kurser och verkstäder.

Frågor om din anmälan?

Kontakta vår administratör, Marie Friman.

Hanna Karlsson
2021-01-18