E-lärande - stöd och support

UPL ansvarar för e-lärandesystemen Cambro, Moodle, Umu Play, Urkund och Zoom. Vi erbjuder stöd och support till personal och studenter kring dessa system.

UPL ger support till både undervisande personal och studenter för Umeå universitets E-lärandesystem, vilka bland annat är Cambro, Moodle, UmU Play och Zoom. För att komma i kontakt med supporten, klicka på länken nedan och skapa ett supportärende.

Registrera nytt supportärende

Utbildningar

UPL har ett brett utbud på verkstäder inom E-lärande. Vi har verkstäder om hur man som lärare arbetar i/med Cambro, Moodle, UmU Play och Zoom. Klicka på länken för att läsa om innehåll och för att anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Länk till UPL:s utbud av utbildningar för E-lärande

Besök på avdelning eller institution

UPL kan besöka avdelningar och institutioner för att informera om e-lärandesystem vid Umeå universitet, alternativt hålla kortare verkstäder (t.ex. Cambro, Moodle, Zoom eller UmU Play). Kravet är att det är minst fem personer eller fler som deltar i utbildningen. Förfrågningar skickas till supportansvarige Jörgen Ivarsson.

Manualer och guider

Som stöd till användare i Moodle, Cambro, UmU Play och Zoom finns det ett antal manualer och guider. Klicka på länken nedan och sök fram relevant guide.

manual.its.umu.se

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om stöd eller utbildning för
E-lärandesystemen?

Vill du boka in ett besök på din avdelning eller institution?

Kontakta supportansvarig
Jörgen Ivarsson.

Hanna Karlsson
2019-08-26