Plagiat och Urkund

Urkund är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Urkund går att använda både som ett integrerat verktyg i en lärplattform eller som en fristående webbtjänst.

Plagieringskontroll via Urkund kan användas av lärare och examinatorer. Det primära sättet att använda Urkund är via Umeå universitets lärplattformar. Du aktiverar Urkund i inställningarna för verktygen Inlämning (Cambro), Inlämningsuppgift (Moodle) eller Uppgift (Canvas).

Urkund kan också användas som en fristående webbtjänst där studenter skickar in sina arbeten via e-post. Då hantera lärararen inlämningar via e-post eller direkt i Urkunds webbapplikation. Om läraren inte använder en lärplattform för undervisning och examination är detta ett alternativ.

Lärare loggar in i Urkunds webbapplikation med UmU-id direkt på Urkunds webbplats. (OBS! Välj inloggningssättet "Single Sign-On" till höger på sidan och logga sedan in med Umu-id.)

Logga in i Urkund

Om Urkund

Urkund är ett verktyg för textmatchning. Systemet kan inte avgöra om en text är ett plagiat utan att lärare eller examinator granskar Urkunds rapport. Det Urkund gör är att jämföra studentens inlämnade text mot andra texter som systemet har tillgång till. Eventuella träffar vid textmatchning kan ha många orsaker. Det är därför viktigt att du som lärare granskar rapporten. En konstaterad plagiering är inte heller automatiskt fusk. Det är läraren som gör en bedömning om konstaterad plagiering kan vara ett försök att fuska. Läs mer under rubriken Misstanke om plagiering eller fusk.

Misstanke om plagiering eller fusk

Om du upptäcker en misstänkt plagiering (textmatchning) i en uppgift som har granskats av Urkund behöver du göra en bedömning om det kan röra sig om vilseledande vid examination.

Läs mer på Aurora om disciplinåtgärder.

Webinarium Urkund

Den 22 oktober erbjuder vi ett webinarie tillsammans med Urkund, som berättar om tjänsten. Första halvan kommer behandla tjänsten Urkund i allmänhet och hur den kan användas inom utbildning. Andra delen är praktiskt inriktad och fokuserar på Urkund-integrationen i Canvas.

Webinarium 22 oktober kl. 10-12 (Zoom)

Anmäl dig här

STÖD och Support

Behöver du hjälp eller stöd? UPL erbjuder daglig support via Servicedesk för alla lärplattformar, Zoom, UmuPlay, Urkund samt Mentimeter.

Direktlänk till Servicedesk

Mer om urkund

Introduktion till URKUND - verkstad för att upptäcka hur du kan använda Urkund i din undervisning.

 

Hanna Karlsson
2020-10-20