Undervisa online

Här hittar du information om undervisning online. Vi vill specifikt informera om de verktyg och system som Umeå universitet tillhandahåller för att underlätta undervisning på nätet.

Du kanske känner att viss undervisning kan ersättas med online-undervisning. En möjlighet är att spela in föreläsningar och tillgängliggöra dem via UmUPlay och genomföra diskussioner och gruppundervisning i lärplattformen. Som lärare kan du tänka på att nyttja lärplattformarnas funktionaliteter, exempelvis quiz. Använd gärna studerandeaktiva metoder för att studenter själva ska kunna ta del av och skapa material enskilt eller i grupp.

De verktyg som finns för dig som vill samarbeta med kollegor internt eller externt hittar du under Stöd och service, IT och telefoni, Verktyg för att samarbeta.

Vi rekommenderar att prioritera undervisning i Zoom för fortsatt god kvalitet på tjänsten.

Nedan ser du olika undervisningsmodeller och förslag på digitala verktyg och arbetssätt för undervisa online.

Undervisningsmodell 1 - undervisning i realtid, exempelvis föreläsning eller seminarie

  • videomöte via din egen dator i Zoom. Kom i gång med Zoom
  • ge studenterna möjlighet att ställa frågor eller samarbeta online via lärplattform eller Office 365, som förberedelse eller under/efter mötet
  • låt studenterna diskutera i smågrupper via Zoom i så kallade Breakout rooms. Kom i gång med Zoom.
  • skapa interaktivitet under pågående zoommöte med hjälp av omrösningar i Mentimeter (mer information om Mentimeter)

Undervisningsmodell 2 - inspelade undervisningsinslag

  • spela in din presentation och låt studenterna titta på den via UmUplay. Mer om UmUPlay.
  • för att aktivera studenterna kan du t.ex. skriva reflektionsfrågor att besvara (ev. i grupp) eller göra en quiz så att studenterna kan kolla om de förstått centrala frågor. Mer om lärplattformar vid Umu.

Undervisningsmodell 3 - undervisningen i sin helhet flyttar till lärplattform

  • lägg upp ett meddelande eller ett anslag i lärplattformen
  • instruktioner till grupparbete kan laddas upp till en uppgift. Lägg gärna upp uppgifter att lösa, eventuellt med kamratgranskning
  • studenterna diskuterar i grupper (dela in studenterna i grupper)
  • studenterna producerar material (text, ljud, film) och laddar upp i plattformen

Läs mer om stöd för Umeå universitets lärandestödssystem.

Sidan är inspirerad av Lunds universitet.

Digitala aktiviteter

 

Foto:

Läs mer om hur du kan använda universitets system för digitala aktiviteter.

Filma eller livesända föreläsningar

Behöver du hjälp med att filma föreläsningar för att använda i din undervisning? Eller livesända från en föreläsning?

Kontakta Kommunikationsenhetens Inhousebyrå inhousebyran@umu.se så berättar vi mer

Det finns några salar med fast utrustning för inspelning och direktsändning. Dessa bokas via Infocenter, teknikerhjälp ingår. 

Länktips för tillgänglighet

En sammanställning av tips för tillgänglighet i digital kommunikation.

Enkla tips för en mer inkluderande distansutbildning.

Facebook-grupp: Ja till tillgänglighet

Hanna Karlsson
2020-03-25