Nya Ladok 2018

Hösten 2018 går Umeå universitet över till det nya Ladok. Tillsammans med Linköpings universitet blir vi därmed det sista lärosätet som byter Ladoksystem.


Nya Ladok - frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor om införandet av nya Ladok vid Umeå universitet.

När byter Umeå universitet till nya Ladok?

Enligt tidsplanen kommer Umeå universitet att börja använda nya Ladok efter vecka 49 2018.

När införs nya Ladok på andra lärosäten?

Nya Ladok började produktionssättas med start sommaren 2016. Tidsplanen för produktionssättning finns här:

https://ladok.se/produktionssattning/produktionssattning-av-nya-ladok

Varför behövs ett nytt Ladok?

Dagens Ladok motsvarar inte dagens krav på kvalitet, IT-säkerhet och rättssäkerhet. Sedan lanseringen av Ladok Nouveau 1999 har den tekniska utvecklingen gått framåt mycket snabbt, samtidigt som högskolornas verksamhet har blivit allt mer omfattande och komplex. Till exempel har internationaliseringen fått en allt större betydelse på många högskolor och universitet, vilket ett studieadministrativt system måste stödja. Nuvarande Ladok har under årens lopp integrerats med en rad externa system för att möta kraven som finns, med kvalitetsproblem som följd.

Vem har beslutat att vi ska ha ett nytt Ladok?

Beslutet att utveckla ett nytt Ladoksystem har tagits av Ladokkonsortiet, som består av representanter från de 38 medlemslärosätena (däribland Umeå universitet).

Hur sker utbildningen i nya Ladok?

Utbildningstillfällen för Ladokanvändare ges under hösten 2018. Dessa kommer att anpassas efter vilka arbetsuppgifter man ska utföra i Ladok.

Hitta informations- och utbildningstillfällen i kalendariet

Kommer lärarna att själva kunna rapportera resultat i nya Ladok?

Ja, det finns ett systemstöd i Ladok som möjliggör att lärarna själva kan rapportera in resultat direkt i nya Ladok. Det är dock upp till varje institution hur man vill använda det tillgängliga systemstödet.

Läs mer om nya Ladok för lärare i Handbok för utbildningsfrågor

På vår institution rapporterar lärarna in studenternas resultat i Cambro/Moodle. Måste de rapportera resultatet i Ladok också?

Det är upp till varje institution att bestämma vilka som ska rapportera resultat i Ladok. Det kommer alltid att krävas att studieresultat attesteras i Ladok av examinator, efter att rapporteringen är gjord.

Läs mer om nya Ladok för lärare i Handbok för utbildningsfrågor

Vad innebär nya Ladok för studieadministratörernas arbete?

Framför allt kommer det att bli ett mer användarvänligt gränssnitt i nya Ladok. I övrigt kommer arbetsuppgifterna att bero mycket på vilket arbetssätt varje institution väljer.

Vid de institutioner där lärarna kommer att rapportera resultat i Ladok kan administratören istället få en viktig arbetsuppgift med att förbereda kurstillfällena genom att ange vilka lärare som ska rapportera på kurstillfället och vem (vilken examinator) som ska attestera de rapporterade betygen.

Andra exempel på arbetsuppgifter som studieadministratörerna kan komma att arbeta med är registreringar, studieuppehåll, avbrott mm i Ladok. När det gäller administration av forskarstudier kommer arbetet i Ladok att bli mer omfattande än idag och mer likt administrationen för grundutbildning.

Läs mer om nya Ladok för studieadministratörer i Handbok för utbildningsfrågor

Kommer nya Ladok att finnas på engelska?

Ja, det kommer att vara möjligt att växla mellan svenska och engelska i nya Ladok.

Hur påverkar nya Ladok studenterna?

Möjligheten till självservice ökar. En direkt följd av nya Ladok är att den nuvarande studentportalen (Portalen) försvinner. I och med att det byggs en ny studentwebb under 2018 är ambitionen att integrera Ladoktjänster för studenter i den nya webben.

I Handbok för utbildningsfrågor finns all information du behöver om införandet av nya Ladok.

Läs om nya Ladok i Handboken

Nya Ladok vid Umeå universitet

Projektplan för införande av nya Ladok vid Umeå universitet

Projektledare

Mikael Lindgren,
Studentcentrum/Ladokgruppen

Läs mer om nya Ladok

www.ladok.se

Annica Höglund
2018-10-18