PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av grundutbildning vid lärosätet – PUNKTUM. Utlysningen syftar till att stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling.

I utlysningen för år 2020 välkomnar vi pedagogiska utvecklingsprojekt främst inom följande teman:

  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Digitalisering och e-lärande
  • Examination, prov och utvärdering
  • Rummets betydelse för lärande
  • Brett deltagande och ökad genomströmning.

Läs mer om teman 2020.

Utlysningen sker i två steg. I steg ett kommer alla som skickat in en projektidé på max 500 ord att få presentera den inför en panel bestående av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. De idéer som panelen bedömer som mest intressanta kommer att få inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan.

I steg två kommer de utvecklade ansökningarna bedömas och rankas enligt fastställda kriterier.

I årets utlysning av Punktum kommer vi att prioritera större, mer ambitiösa projekt vilket innebär att de projekt som beviljas medel får en större budget än tidigare år.
Det totala beloppet som utlyses är 2,5 miljoner kronor. Vi siktar på att 4-6 projekt kommer kunna beviljas medel.

Viktiga datum*

På grund av rådande omständigheter kommer 2020 års utlysning av Punktum-medel att skjutas upp till höstterminen. Det betyder att både steg 1 och steg 2 genomförs under hösten och beviljade projekt startas tidigast höstterminen 2021. Mer information om datum för ansökningar och idépresentation kommer senare.

 

*Med reservation för eventuella förändringar.

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Bakgrund

Punktum medel kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grundutbildningen på Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller uppdragsutbildning). Medlen förvaltas och fördelas ut av Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) vid Umeå universitetsbibliotek. Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Hanna Karlsson
2020-03-23