PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser utvecklingsmedel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå. Temat 2019 är brett och helt centralt för ett universitet: Vad gynnar studenternas lärande? Utlysningen syftar till att stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling.

Årets utlysning kommer att ske i två steg.

I steg 1 kommer alla som skickat in en projektidé få presentera den inför en panel bestående av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Projektidén ska vara max 500 ord. De idéer som panelen bedömer som mest intressanta kommer få en inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan.

I steg 2 kommer de utvecklade ansökningarna bedömas och rankas enligt kriterierna i bedömningsprocessen. I årets utlysning av Punktum kommer vi att prioritera större, mer ambitiösa projekt. Detta innebär att det blir färre projekt som beviljas medel, men de projekt som väljs får en större budget än tidigare år. Projekten bör bedrivas av arbetslag.

Viktiga datum

  • Steg 1: Sista ansökningsdag 3 maj 2019 för projektidén på max 500 ord
  • Idépresentation inför panel: 17 maj 2019
  • Steg 2: Sista ansökningsdag 30 augusti 2019 för den fullständiga ansökan

Med reservation för eventuella förändringar.

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Bakgrund

Punktum medel kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av, och fördelas ut via Universitetspedagogik och Lärandestöd (UPL) vid Umeå universitetsbibliotek. Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Presentation av projekt idéer 17 maj 2019

Du är varmt välkommen att lyssna på presentationer av projektidéer inför utdelning av PUNKTUM-medel 2020.

Datum: 17 maj
Tid: 8.30-14.30
Plats: N300, Naturvetarhuset

Schema för presentation av projektidéer 17 maj

Kontakt

Hanna Karlsson
2019-05-10