Samverkan och innovation

Samverkan tar till vara vår egen och alla våra samarbetspartners styrkor och stärker kvaliteteten i både utbildning och forskning.

I visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål lyfts att samverkan skapar utveckling och stärker kvaliteten. Universitetet ska därför ha välutvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet.

En stark forsknings- och utbildningsmiljö i kombination med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen.

Stöd till samverkansinslag i utbildning

Externa relationer är Umeå universitets centrala stöd för samverkan inom såväl utbildning som forskning och för forskningsfinansiering. Om du klickar dig vidare via ingångarna i vänster meny kan du läsa mer om vilket stöd som finns att få för t ex:

  • inspiration till eller etablera samverkansmodeller i utbildningsprogram, 
  • uppdragsutbildning,
  • företagsforskarskola,
  • personutbyte
  • och mötesplatser.

Stöd till arbete med alumnrelationer

Umeå universitets alumner är i dag fler än 300 000 personer, utspridda i över 100 länder. I detta nätverk ryms enormt mycket kunskap som kan stärka vår utbildning och forskning – om vi bara underhåller och använder nätverket på rätt sätt.

Idag arbetar Umeå universitet särskilt för att stärka banden till våra internationella alumner, bland annat i form av riktade satsningar mot alumner i Kina, Indien och Sydkorea.

Stöd till innovation och nyttiggörande

Vid Umeå universitetet är samverkan och innovation väl integrerade i såväl utbildning som forskning. Vi uppmuntrar forskare, anställda och studenter att hitta vägar att förmedla sin kunskap och sina forskningsresultat så att de kommer människor och samhälle till nytta. Läs mer under Innovations- och affärsutveckling i menyn till vänster.

Nyhetsbrev från Externa relationer

Prenumerera på nyhetsbrevet Samverkansnytt och håll dig uppdaterad om aktuella projekt och erbjudanden inom samverkan och forskningsfinansiering.

Kontakt

Enheten för externa relationer, samverkan & forskningsfinansiering

Hans-Olov Byquist, enhetschef
Telefon: 090-786 53 55

Kommunikationsenheten, alumnverksamhet

Jessica Bergström Grahn, kommunikatör
Telefon: 090-786 51 90 eller 072-541 66 35

Innovationskontoret, nyttiggörande och affärsidéer

Camilla Viklund, föreståndare
Telefon: 070-522 85 51

EXTERNA RELATIONERS Kalendarium

Hans-Olov Byquist
2017-10-19