Studierelaterade frågor på grund av Covid-19

Du som har studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19, kan skicka in dem på adressen corona@umu.se.

Din fråga kommer då att skickas vidare till en nyinrättad arbetsgrupp. Gruppen ska ge förslag på vägledningar, rekommendationer och beslutsunderlag till rektor, baserat på de frågeställningar som uppstår inom undervisning, examinationer, handledning och VFU med anledning av covid-19.

Arbetsgruppen består av utbildningsledare från fakulteterna, en studentrepresentant och representanter från Studentcentrum, International Office och Planeringsenheten.

Frågor och svar studierelaterade frågor

Anja Axelsson
2020-04-23