Universitetspedagogiska konferensen

Den universitetspedagogiska konferensen vänder sig till all undervisande personal, pedagogiskt ansvariga samt lednings- och utbildningsadministrativa funktioner vid Umeå universitet.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) har sedan 1993 anordnat en universitetspedagogisk konferens vid Umeå universitet. Konferensen hålls vartannat år i lokaler på universitetets campus.

Information om 2019 års konferens hittar du på konferensens egen webb.

Läs mer om Universitetspedagogiska konferensen 2019.

Varje konferens har ett tema och efter varje konferens publiceras en konferensrapport/konferensproceedings.

2019 års tema var "Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin".

Tidigare konferensteman och rapporter

2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin

Konferensproceedings 2019

2017: Undervisning i praktiken - föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?

Konferensproceedings 2017

2015: Gränslös kunskap

Konferensproceedings 2015

2013: Ett universitet i tiden

Konferensrapport 2013

2011: Reformation, revolution, evolution - Universitetslärandet ut ett tidsperspektiv

Konferensrapport 2011

2009: Undervisning på tvären. Student- och lärarerfarenheter

Konferensrapport 2009

2007: Utsikter, avsikter, insikter

Konferensrapport 2007

2005: Tänk efter. Tänk nytt. Tänk om.

Konferensrapport 2005

2003: En öppen högskola - vilka kunskaper och vilket lärande

Konferensrapport 2003

2001: Lärares liv - vision och verklighet

Konferensrapport 2001

1999: Lära lärande lärare

Konferensrapport 1999

1997: Utbildning i förändring

Konferensrapport 1997

1995: Kvalitéer i studier och utbildning

Konferensrapport 1995

1993: Den goda utbildningsmiljön

Konferensrapport 1993

FILM från konferensen 2019

En kort film om hur några deltagare upplevde den Universitetspedagogiska konferensen 2019.

Konferens 2019

 

Foto:

Klicka på bilden för att komma till konferensens hemsida.

Program och Abstract 2019

Hanna Karlsson
2020-01-23