Utbildnings- och kursplanesök

Detta är en gemensam sök för både kursplaner och utbildningsplaner vid Umeå universitet. Kursplaner kan du få fram genom att antingen söka på organisations id, kursnamn eller kurskod. Utbildningsplaner söker du fram genom att antingen ange programkod eller programnamn.

Det finns fler sökträffar än det antal som kan visas på sidan.
1HI021
7,5 hp
5ID022
7,5 hp
3LO018
9 hp
2FE164
4,5 hp
2IN100
7,5 hp
5GV061
7,5 hp
5GV077
7,5 hp
5BI140
15 hp
5KE003
15 hp
5KE002
15 hp
5GV070
7,5 hp
5BI180
7,5 hp
6MA040
7,5 hp
6MA018
7,5 hp
5MA167
7,5 hp
5MA000
7,5 hp
5MA165
7,5 hp
5DV022
7,5 hp
5KE102
12 hp
5KE184
7,5 hp
5GV022
15 hp
5BI004
15 hp
5BI003
15 hp
5EL160
15 hp
5EL026
7,5 hp
5EL231
7,5 hp
5EL028
7,5 hp
5MA003
7,5 hp
5MA004
7,5 hp
5KE081
15 hp
5KE082
15 hp
5FY117
7,5 hp
3BM008
15 hp
3BM012
3 hp
3OT158
3 hp
3OD006
1,5 hp
5ID088
7,5 hp
5BY000
7,5 hp
5BY045
7,5 hp
2IP020
7,5 hp
6LÄ003
7,5 hp
3OM307
7,5 hp