Utbildningskvalitet

Vid Umeå universitet bedrivs ett kontinuerligt arbete för att ständigt förbättra utbildningens kvalitet.

 

Foto: Malin Grönborg

Arbetet med att förbättra och säkerställa kvaliteten på våra utbildningar sker på olika nivåer inom universitetet. Det största arbetet sker på institutioner och fakulteter, men även på central nivå inom det Utbildningsstrategiska rådet (USR), Forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) och Planeringsenheten.

  • Institutioner och enheter planerar, genomför och utvärderar utbildning.

  • Fakulteter har det övergripande ansvaret för utbildningskvaliteten.
  • Utbildningsstrategiska rådet (USR) och Forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) initierar och samordnar frågor som främjar utbildningskvalitet vid universitetet.

  • Planeringsenheten ansvarar för uppföljning av kvalitetsfrågor som ingår i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, samt fungerar som Universitetskanslersämbetets kontakt i samband med utbildningsgranskningar. Inom enheten finns även handläggare som fungerar som stöd till universitetsledningen, utbildningsstrategiska rådet (USR) och Forskningsstrategiska rådet (FOSTRA).

 

Kontaktinformation

Omvärldsbevakare/Utredare

Åsa Rudehäll

Åsa Rudehäll
090-786 9993
Planeringsenheten

Umeå universitets kvalitetssystem

Ester Roos-Engstrand
2019-09-16