Umeå universitets internationaliseringsarbete

Under innevarande läsår har utbildningsstrategiska rådet, USSR, internationalisering som ett av sina prioriterade teman. USSR bjuder därför in alla intresserade till ett brett seminarium om internationalisering.

Internationalisering av högre utbildning är kanske mer aktuellt än någonsin. Regeringen har för avsikt att inom kort arbeta fram en ny nationell strategi för internationalisering i högskolan. Under innevarande läsår har också utbildningsstrategiska rådet (USSR), internationalisering som ett av sina prioriterade teman. USSR bjuder därför in alla intresserade till ett brett seminarium om internationalisering. Vi lyssnar till hur man arbetar med och vilka utmaningar man ser med internationalisering vid universitetets olika nivåer och försöker också hinna med en ordentlig diskussion.

Onsdag 11 november 2015, kl. 13.00 – 16.oo (inkl. fika)
Lokal: N420

PROGRAM
• Inledning, Anders Fällström, prorektor

• Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning- sex övergripande strategier mot Vision 2020, Gregory Neely, enhetschef för International Office. Presentationen finns att hämta här

• Internationalisering i liten kostym – erfarenheter av koordinatorsuppdrag på Humfak, Peter Lindström, lektor vid idé- och samhällsstudier

• 'Holistiskt', 'integrerat', 'djupt' och kritiskt förhållningssätt till internationalisering: Vad händer vid Institutionen för socialt arbete? Fredrik Snellman, lektor vid institutionen för socialt arbete. Presentationen finns att hämta här

• Diskussion

 

Anmälan skickas senast 151106 till ester.roos-engstrand@umu.se


Varmt välkomna!

Ester Roos-Engstrand
2015-11-26