Utbildningsstrategiska rådet, USR

Det strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (USR) är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för rektor och övrig universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. USR ansvarar för att initiera, utveckla och samordna frågor, inklusive samverkan och internationalisering, inom utbildningsområdet. USR har ett särskilt ansvar för att driva utveckling, implementering och uppföljning av universitetets kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Rådets sammansättning:

Heidi Hansson Vicerektor för utbildning
Sara Sjöstedt de Luna Prodekan, Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Kristina Lejon Vicedekan, Medicinsk fakultet
Ann-Louise Silfver Vicedekan, Samhällsvetenskaplig fakultet
Torkel Molin Vicedekan, Humanistisk fakultet
Anna Lindqvist Biträdande föreståndare, Lärarhögskolan
Susanne Vikström Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Fredrik Georgsson Utbildningsledare, Teknisk naturvetenskaplig fakultet
Per Lindström Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet
Henna Harinen Utbildningssamordnare, Medicinsk fakultet
Nils Eriksson Utbildningsledare, Samhällsvetenskaplig fakultet
Ann-Catrine Eriksson Utbildningsledare, Humanistisk fakultet
Birgitta Wilhelmsson Utbildningsledare, Lärarhögskolan
Eva Svedmark Universitetspedagogik och lärandestöd
Victor Johansson Student, NTK
Anton Öhrlund Student, US
Sandra Bäckström Student, UMS
Åsa Rudehäll Utredare, Planeringsenheten
   
   
   
Ester Roos-Engstrand
2019-09-05