Medel forskning och verksamhetsutv. samarbete Umeå kommun, Ålidhem skola och LH

19 februari 2015

Kan sökas av disputerad med anställning vid Umeå universitet. Sista ansökningsdatum är den 8 april 2015.

I samband med ett samverkansprojekt med Ålidhemsskolan utlyser Lärarhögskolan 2 600 000 kr i forskningsanslag som kan sökas av disputerad med anställning vid Umeå universitet. Preliminär projekttid är 1/8 2015 – 31/7 2018. Projektet är ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt. Verksamhetsutvecklingen har som övergripande syfte att öka måluppfyllelsen hos elever med annat modersmål än svenska.

Sista ansökningsdatum är den 8 april 2015.

För mer information samt instruktioner för ansökan, se bifogad fil.

Vid frågor, kontakta Lärarhögskolans forskningssamordnare Carina Rönnqvist, carina.ronnqvist@umu.se, 090-786 76 10