Sök utvecklingsmedel för samverkan kring Agenda 2030

13 maj 2019

Enheten för externa relationer utlyser nu utvecklingsmedel för samverkan (UFS) i syfte att stimulera samverkansprojekt mellan forskare vid Umeå universitet och det omgivande samhället. Projektet ska ta sig an en konkret samhällsutmaning och kunna kopplas till något av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Just den här utlysningen avser projekt som:

  • tar sig an en konkret samhällsutmaning och motiveras utifrån ett hållbarhetsmål inom Agenda 2030
  • tar sikte på och ligger till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid

Den huvudsökande ska vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med minst en icke-akademisk part. Stödet uppgår till maximalt 50 000 kronor och gäller endast forskarens kostnader.

Vill du söka? 

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka per mejl till: 

markus.boman@umu.se 

Utlysningen består av två ansökningsperioder: 

  1. 10 maj–10 juni 2019
  2. 1 september–14 oktober 2019 (preliminärt)

Inkomna ansökningar behandlas och bedöms i konkurrens sinsemellan inom respektive ansökningsperiod. Besked ges normalt inom tre veckor efter deadline.  

Ansökningsblankett UFS


Har du några frågor?

Kontakta gärna Markus Boman på Enheten för externa relationer
markus.boman@umu.se
090-786 74 78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Detta är en satsning inom Mötesplats Social Innovation

Vid Umeå universitet etableras nu en regional nod till den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI). Enheten för externa relationer koordinerar arbetet och utlysningen görs som ett led i detta arbete.

Vill du veta mer om Mötesplats Social Innovation? 
Kontakta gärna:
Anna Sandström Emmelin, projektledare för den regionala noden

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.