ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2020

6 september 2019

Utlysning av ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2020 är nu öppen. Ansök senast 10 oktober.

ALF-medlen avser för forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser, och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Forskningsmedlen ska stödja:
• klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller
• högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Mer om: ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur 2020 och ansökan

Ansökan görs på webbsidan i Researchweb: https://www.researchweb.org/is/rv/

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.