Sök utvecklingsmedel för samverkan kring Agenda 2030

27 augusti 2019

Enheten för externa relationer utlyser nu utvecklingsmedel för samverkan (UFS) i syfte att stimulera samverkansprojekt mellan forskare vid Umeå universitet och det omgivande samhället. Projektet ska ta sig an en konkret samhällsutmaning och kunna kopplas till något av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Just den här utlysningen avser projekt som:

 • tar sig an en konkret samhällsutmaning och motiveras utifrån ett hållbarhetsmål inom Agenda 2030
 • tar sikte på och ligger till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid

Den huvudsökande ska vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med minst en icke-akademisk part. Stödet uppgår till maximalt 50 000 kronor och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka? 

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 18 oktober 2019 per mejl till: 

markus.boman@umu.se 

Inkomna ansökningar behandlas och bedöms i konkurrens sinsemellan under ansökningsperioden. Besked ges normalt inom tre veckor efter deadline.  

Ansökningsblankett UFS


Har du några frågor?

Kontakta gärna Markus Boman på Enheten för externa relationer
markus.boman@umu.se
090-786 74 78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Detta är en satsning inom Mötesplats Social Innovation

Vid Umeå universitet etableras nu en regional nod till den nationella kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI). Enheten för externa relationer koordinerar arbetet och utlysningen görs som ett led i detta arbete. 

Är du forskare och intresserad av att veta mer om social innovation och hur det kan vara relevant för dig är du välkommen att delta i ett lunchseminarium den 18 september.

Vill du veta mer om Mötesplats Social Innovation? 
Kontakta gärna:
Anna Sandström Emmelin, projektledare för den regionala noden


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RELATERAD INFORMATION

 • 11/10 kl. 14.00, FORMAS UTLYSNING ÖPPNAR:
  Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen
  Sök medel för stora projekt som ska bedriva forskning med hög relevans för FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Maxbelopp per projekt är 20 miljoner kronor och deadline för ansökan 6 februari 2020.
  Läs mer om utlysningen på Formas webbplats

 • 7/11 kl. 14.00, FORMAS UTLYSNING ÖPPNAR:
  Samhällsplanering för omställning (steg 1)
  Sök planeringsbidrag för projekt som bidrar till kunskapsutveckling och hållbara lösningar som kan användas i samhällsplanering för att ställa om till ett hållbart samhälle. Deadline är 14 januari 2020.
  Läs mer om utlysningen på Formas webbplats

Redaktör: Lena Holmberg