Stipendium från Astma- och allergiförbundet

15 oktober 2020

Kerstin Hejdenbergs stipendium delas ut till doktorander inom barnallergologisk forskning. Framför allt uppmuntras forskning om psykologiska och sociala dimensioner av allergi, samt forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient.

Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet som dess forskningsfond. Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till doktorander inom barnallergologisk forskning.

Uppmuntrar tvärvetenskaplig forskning

Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan vårdpersonal och patient – och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig forskning.

Vill du söka?

Sista ansökningsdag är 31 oktober 2020. Ansökan görs via ett webbformulär som du hittar på www.allergiforskning.se under fliken Kerstin Hejdenbergs stipendium.

För mer information kontakta fondsekreterare Ulrika Lindblom.
Telefon: 08-506 28 220
Mejl: ulrika.lindblom@astmaoallergiforbundet.se


Nyfiken på exempel? Läs om en tidigare stipendiat

Redaktör: Lena Holmberg

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.