Utlysning Bertil och Ebon Norlins stiftelse

19 oktober 2020

Bertil och Ebon Norlins stiftelse för Medicinsk forskning delar ut cirka 500 000 kronor för avancerad medicinsk forskning inom området neurologiska sjukdomar. Ansök senast den 16 november.

Stiftelsen kommer ett prioritera projekt inom området neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan högst åtta sökanden.

Avser projektet del av ett större projekt, t ex VR, kan forskningsprogram för detta bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sid) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska. Anslagen kommer att delas ut under mars 2021. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning ska ske till stiftelsen inför eventuellt ny ansökan eller senast inom tre år.

GDPR (dataskyddsförordningen): Registrering av personuppgifter kommer att ske.

Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansökan sker via stiftelsens webbplats:
www.norlinsstiftelse.se (neurologiska sjukdomar)

Ansökan ska vara inlämnad senast den 16 november 2020.

Ansökningsblanketten, undertecknad av sökanden och dennes prefekt ska därefter, inom 7 dagar, skickas till stiftelsen i form av ett scannat dokument via e-post till je@eslaw.se

Redaktör: Lena Åminne