En miljon kronor till allergiforskning

23 oktober 2020

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2021 ut anslag om 1 miljon kronor som forskningsanslag och stipendier till allergiforskare, företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2019/2020. Ansök senast den 14 december.

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2021 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander.

Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2019/2020.

Ansökan om anslag ska vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 december 2020.

Ansökan lämnas elektroniskt via vår hemsida www.konsulbergh.se. Vi använder oss av databehandlingssystemet FundPro. Mer information om FundPro och villkor för ansökan finns på vår stiftelsens webbplats.

Ange i ansökan: Projekttitel, namn, adress till arbetsplats, mejladress, projektsammanfattning, projektbeskrivning, budget med en specifikation över kostnader och CV med publikationslista. Det ska framgå om anslag eller stipendium söks.

Registrerade doktorander kan endast söka stipendium och ett tillstyrkande brev av en handledare ska då bifogas.

Ange samtidigt om medel söks från annat håll. Tidigare mottagare av anslag från Stiftelsen ska ha inlämnat rapport över hur dessa anslag har använts för att kunna få förnyade anslag.

Organisationer kan inte söka medel.

Besked om anslag lämnas i mars 2021, varefter beviljade medel utbetalas.

Ytterligare information lämnas av Marthe Niemi, tel. 070-311 32 35, e-post: marthe.niemi@konsulbergh.se.

Se även www.konsulbergh.se.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.