Stiftelsen Lennart ”Aktiestinsen” Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

7 oktober 2020

Kungl. Vetenskapsakademien utlyser ett anslag på 1 750 000 kr från Stiftelsen Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle – för forskning till utbildningssystemets fromma".

Anslaget beviljas vetenskaplig grundforskning som:
• bidrar med vetenskapligt grundad kunskap om individers utveckling.
• utgår från att individen fungerar och utvecklas i ett livsperspektiv, som en integrerad psykologisk, biologisk och social varelse i en föränderlig värld.
• tar hänsyn till kunskap om att individuell utveckling i detta perspektiv är avgörande för utformningen av ett utbildningssystem som gagnar samhällets kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska framåtskridande samtidigt som det tar hänsyn till enskilda individers förutsättningar och behov.

Ansökan sker i två steg.

Sista ansökningsdagh steg 1: 15 november 2020

Mer information, samt länk till Kungl. Vetenskapsakademiens ansökningssystem hittar du på stipendiets hemsida

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.