Utlysning av bidrag till marin forskning eller undervisning

16 oktober 2020

Umeå marina forskningscentrum utlyser möjlighet att söka bidrag för forskning eller undervisning med marin inriktning. Utlysningen är öppen för forskare och lärare vid Umeå universitet och SLU i Umeå.

Storleksordningen på bidrag är 20 000-100 000 SKR. Sista ansökningsdag den 16 november 2020. Se bifogad pdf-fil för mer information om utformning av ansökan. Välkommen att bidra till marin forskning och utbildning!

Läs om utlysningen

Ansökningar ska inlämnas senast 16 november till Umeå marina forskningscentrum
Frågor ställs till johan.wikner@umu.se

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.