Utlysning Hjärt-Lungfonden

20 oktober 2020

Hjärt-Lungfonden utlyser extra anslag om preventionsforskning inom hjärt-, kärlområdet. Ansök senast den 24 november.

Hjärt-Lungfonden har genom stöd från Norheds stiftelse fått möjlighet att genomföra en extra satsning på livsstilsrelaterad intervention som en del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-, kärlområdet.

Anslaget, som i första hand är inriktat på kost och fysisk aktivitet, gäller både primär och sekundär prevention men har också fokus på livsstilsinriktade åtgärder som del i behandling av kardiovaskulär sjukdom.

Stödet söks företrädesvis i nätverksform där minst två forskargrupper ingår och som ett projektbidrag. Anslaget är 2 miljoner kr per år under en treårsperiod, totalt 6 miljoner kr. Läs gärna mer i våra anvisningar för forskningsstöd.

Ansökningsperiod: 19 oktober - 24 november 2020 (för forskning som ska genomföras med start 2021).

För mer information om Hjärt-Lungfondens forskningsanslag och ansökningsförfarande besök: https://www3.hjart-lungfonden.se/ eller kontakta forskningsavdelningen via:

e-post: forskning@hjart-lungfonden.se
telefon: 08-566 24 220

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.