Sök medel för att lösa samhällsutmaningar genom samverkan

6 november 2020

I samband med Umeå universitets partnerskapsdagar i november utlyser Enheten för forskningsstöd och samverkan utvecklingsmedel för samverkan (UFS). Målet med dessa medel är att stimulera samarbeten mellan Umeå universitets forskare och Region Västerbotten eller Örnsköldsviks kommun. Sista ansökningsdag är 15 januari 2021.

Utvecklingsmedel för samverkan innebär en möjlighet att pröva en samarbetsidé genom exempelvis en förstudie eller ett pilotprojekt. Det bakomliggande initiativet till projektet kan komma antingen från Umeå universitets forskare eller från någon av Region Västerbottens respektive Örnsköldsviks kommuns verksamheter.

För att kunna söka medel ska:

  • projektet vara kopplat till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.
  • huvudsökande vara anställd lärare eller forskare vid Umeå universitet och samarbeta med antingen Region Västerbotten eller Örnsköldsviks kommun.
  • projektet ta sikte på och ligga till grund för en ansökan till en annan, större utlysning inom ett års tid.

Stödet uppgår till maximalt 85 000 kronor (inklusive OH-kostnader) och gäller endast huvudsökandes kostnader.

Vill du söka?

Fyll i nedanstående ansökningsformulär tillsammans med din externa samarbetspart. Signera, scanna in och skicka senast den 15 januari 2021 per mejl till: annika.nordstrand@umu.se

Har du några frågor?

Kontakta gärna Annika Nordstrand på Enheten för forskningsstöd och samverkan:
annika.nordstrand@umu.se
090-786 68 83

 

**********************

Digital partnerskapsdag med Region Västerbotten 19 november

Umeå universitet och Region Västerbotten ingår i ett strategiskt partnerskap. Tillsammans välkomnar vi våra medarbetare och studenter till en förmiddag där vi informerar om varför vi har ett partnerskap och vilka möjligheter det för med sig.

Goda exempel på samverkan mellan våra organisationer kommer att presenteras och Region Västerbotten har tagit fram ett antal aktuella utmaningar som de ser fram emot att diskutera med forskare.

Läs mer och anmäl dig till partnerskapsdagen 

**********************

Digital partnerskapsdag med Örnsköldsviks kommun 25 november

Umeå universitet har även ett strategiskt partnerskap med Örnsköldsviks kommun. Tillsammans välkomnar vi våra medarbetare och studenter till en förmiddag där vi informerar om varför vi har ett partnerskap och vilka möjligheter det för med sig.

Utöver att presentera goda exempel på samverkan mellan våra organisationer kommer vi att ordna diskussioner mellan forskare och kommunens personal på temana delningsekonomi, skolan och bioraffinaderiforskning.

Mer information kommer.

Redaktör: Lena Holmberg