Lärarhögskolans riktade satsningar 2022-2025

29 september 2020

Lärarhögskolan inbjuder fakulteter och institutioner att anmäla sitt intresse för att vara med på Lärarhögskolans riktade forskningssatsningar. Satsningarna utgår från fakultetens /institutionens behov och utformas i dialog med Lärarhögskolan. Lärarhögskolan har budgeterar preliminärt 22 mkr totalt för nya riktade satsningar 2022-2025

Dialog inför riktade forskningssatsningar 2022

Inför denna omgång av riktade satsningar har alla fakulteter inbjudits till ett möte med fokus på eventuella samordningar av satsningar på forskning och forskarutbildning, inklusive riktade satsningar. Med dessa dialoger avklarade vill nu Lärarhögskolan bjuda in fakulteter, och där så föredras institutioner, att boka tid för fortsatta dialoger med LH under oktober och november och därefter skicka in skriftliga förslag på forskningssatsningar till Lärarhögskolan.

Ansökningar från fakulteter/institutioner

Intresserade fakulteter (eller institutioner) inbjuds att inkomma med en ansökan där ansökt belopp från Lärarhögskolan kan uppgå till preliminärt högst 3 mkr per institution. Beloppet kan variera mellan institutioner, bland annat beroende på möjlig medfinansiering och omfattningen på institutionernas utbildningsvetenskapliga verksamhet. Om en fakultet inkommer med en samlad ansökan som berör flera institutioner kan beloppet vara högre.

Se inbjudan som pdf

Till ansökan bifogas ifylld budgetmall, som du hittar här.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2021.

Kontaktperson

Carina Rönnqvist
carina.ronnqvist@umu.se
090-7867610

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.