Utlysning medel infrastruktur inom utbildning 2022

22 november 2021

Utbildningsstrategiska nämnden utlyser medel för infrastruktur inom utbildning 2022. Utlysningen avser medel för investeringar och/eller upprustning av utrustning inom utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå, som stärker förutsättningarna för hög kvalitet inom dessa. Ansök senast 28 februari.

Förutsättningen vid eventuell tillstyrkan från UN är att inköp av utrustning ska ske senast 2022-05-31, och att det i första hand avser investeringar med kort avskrivningstid. Totalt finns 5 miljoner kronor avsatta i UNs budget för detta ändamål. Ansökan kan utgå från ett program eller en institution.

Ansökan ska inkludera

  • Vilket program eller kurs ansökan avser, sökandes namn och e-postadress
  • Beskrivning av användande av äskade medel
  • Tidsplan
  • Budget, inklusive möjlighet till medfinansiering och beräknad avskrivningstid
  • Godkännande av prefekt eller motsvarande

Ett undertecknat original ska skickas (alternativt underskrift med eduSign) digitalt till UN.medfak@umu.se senast 2022-02-28. Skriv i e-postens ärenderad "Infrastrukturmedel grundutbildning".

Beslut fattas av UN och erhållna medel ska rekvireras senast 2022-12-01.

Rapport på max 1 A4-sida inklusive ekonomisk redovisning ska lämnas in till UN senast 2023-03-31.

Kontaktpersoner

Frågor kring utlysningar besvaras av prodekan Kristina Lejon eller Henna Harinen på fakultetskansliet.

Redaktör: Lena Åminne