Lärarhögskolan utlyser internationaliseringsmedel, 2:a utlysningen 2021

15 mars 2021

Dessa internationaliseringsutlysningar riktar sig till lärare, forskare, doktorander och TA-personal som i sin tjänst vid Umeå universitet arbetar inom områden av relevans för utbildningsvetenskap och Lärarhögskolans verksamhet.

För 2021 utlyser Lärarhögskolan sammanlagt 1 150 000 kr för internationalisering och av dessa fördelas 258 000 kr i denna andra utlysningsomgång på nedanstående tre områden. Lärarhögskolan kommer att prioritera ansökningar som avser samarbete med något av våra partneruniversitet. Partneruniversiteten är: University of Sydney, La Trobe University, Stranmillis University College, University of Wisconsin-Whitewater och Universitetet i Tromsö.

Sista ansökningsdag är måndag den 5:e april 2021

Medel kan sökas för följande ändamål:
1. Ökad internationell publicering - översättning och språkgranskning, 2:a utlysningen 2021. Information och webansökan.
2. Anordnade av internationella online-konferenser/symposier, 2:a utlysningen 2021. Information och webansökan.
3. Internationalisering av forskarutbildningen 2:a utlysningen 2021. Information och webansökan

För mer information om utlysningarna, kontakta gärna:
Ahmad Hussein vid Lärarhögskolan
Telefon: 090-786 6907
E-post: ahmad.hussein@umu.se